De 5 buden i Ankaret
-Hur vill vi kommunicera?
Agera som ett lag, i alla lägen
•
Beträd/gå av banan i trupp
•
Avlösning mellan serier under match
•
Blanda folk
Gameplan, gemensam (mall)
•
60min innan match
•
Sekreterare
Aktiv coaching, match & träning
•
Reserv är med och coachar
•
Coacha andra än de man brukar spela med
Utvärdering efter match, gemensam (mall)
•
10min efter match
•
+ (vad gjorde vi bra?)
•
Opt (vad kan vi optimera/göra bättre nästa gång?)
•
Lärdom (vad har vi lärt oss?)
Klotväska 1-6
•
Implementera klotnumrering för en tydligare kommunikation
ANKARETS MATCH MALL
• GAMEPLANNING:
– Information, Vad vet vi?
• Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken känsla
ska vi ha efter matchen?
• Strategier – hur gör vi det?
• Styrkor – varför kommer vi att uppnå den?
Bourbon street
• Latitude Ratio Coordinates
– 22’ 6.2 to 1
– 38’ 6.7 to 1
• Longitude Ratio Coordinates
– Outside Taper 5.0 to 1
– Inside Taper 4.0 to 1
• Pattern Distance
– 40 Feet
• Pattern Volume
– Forward 15.60 mL
– Reverse 7.85 mL
• Total 23.45 mL
Bourbon street
Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken
känsla ska vi ha efter matchen?
• Vinnarkänsla – peppar varandra när det är lite
motigt.
• Alla stöttar varandra när det
• Snabba beslut efter analysboxen.
Strategier – hur gör vi det?
• Inte stressa upp sig, inte bry sig om
motståndarens resultat.
• Ha roligt
• Positiv attityd gentemot varandra
– Kloten
– Banor
– Personalen
– Coachen
Styrkor – varför kommer vi att uppnå
den?
• Vi är positiva
• Vi är roliga.
• Våga att misslyckas men vi är fortfarande
snygga..
UTVÄRDERING:
•
•
•
•
•
Gjorde vi som planerat?
Vad hände?
Vad fungerade bra?
Vad kan optimeras?
Vad tar vi med oss till kommande match?
Gjorde vi som planerat?
Vad hände?
Vad fungerade bra?
Vad kan optimeras?
Vad tar vi med oss till kommande
match?