De 5 buden i Ankaret
-Hur vill vi kommunicera?
Agera som ett lag, i alla lägen
•
Beträd/gå av banan i trupp
•
Avlösning mellan serier under match
•
Blanda folk
Gameplan, gemensam (mall)
•
60min innan match
•
Sekreterare
Aktiv coaching, match & träning
•
Reserv är med och coachar
•
Coacha andra än de man brukar spela med
Utvärdering efter match, gemensam (mall)
•
10min efter match
•
+ (vad gjorde vi bra?)
•
Opt (vad kan vi optimera/göra bättre nästa gång?)
•
Lärdom (vad har vi lärt oss?)
Klotväska 1-6
•
Implementera klotnumrering för en tydligare kommunikation
ANKARETS MATCH MALL
• GAMEPLANNING:
– Information, Vad vet vi?
• Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken känsla
ska vi ha efter matchen?
• Strategier – hur gör vi det?
• Styrkor – varför kommer vi att uppnå den?
Bourbon street
• Latitude Ratio Coordinates
– 22’ 6.2 to 1
– 38’ 6.7 to 1
• Longitude Ratio Coordinates
– Outside Taper 5.0 to 1
– Inside Taper 4.0 to 1
• Pattern Distance
– 40 Feet
• Pattern Volume
– Forward 15.60 mL
– Reverse 7.85 mL
• Total 23.45 mL
Bourbon street
Banförändringar
3 Grundläggande principer:
•
•
•
•
1) Spela så långt höger som möjligt där klotet reagerar
konstant.
(Play the furthest point right that consistently hooks.)
2) På nyoljat – Se till att klotet läser banan INNAN
profilens slut.
• On the fresh – keep the breakpoint BEFORE the end of
the pattern.
• 3) Det starkaste klotet som går igenom käglorna
vinner!
• The strongest ball that goes through the pins …. Wins!
Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken
känsla ska vi ha efter matchen?
• Hjälpa varandra med banförändringar
• Jobba för att skapa mer tid i energiboxen.
• Våga tro på sitt eget beslut i tankeboxen.
Strategier – hur gör vi det?
• Coacha varandra
– Ställ frågor till varandra om banunderlaget vid
bytet.
• Skratta
• Vara positiv
Styrkor – varför kommer vi att uppnå
den?
• Därför att vi vill bli bäst
• Bra gameplan
• Vi tror på oss själva
UTVÄRDERING:
•
•
•
•
•
Gjorde vi som planerat?
Vad hände?
Vad fungerade bra?
Vad kan optimeras?
Vad tar vi med oss till kommande match?
Gjorde vi som planerat?
– Svårt att dela med sig mellan banparen…
– Lite blandad kompott kring tankeboxen, några
som gjorde det bra.
Vad hände?
• Vi låg steget före motståndaren och det
underlättade
• Vi fortsatte med coaching
Vad fungerade bra?
• Kommunikationen fungerade bra.
• Lagkänslan var bra
Vad kan optimeras?
• Avrapportering mellan serierna
Vad tar vi med oss till kommande
match?
• Bra kommunikation
• Bra go…..