De 5 buden i Ankaret
-Hur vill vi kommunicera?
Agera som ett lag, i alla lägen
•
Beträd/gå av banan i trupp
•
Avlösning mellan serier under match
•
Blanda folk
Gameplan, gemensam (mall)
•
60min innan match
•
Sekreterare
Aktiv coaching, match & träning
•
Reserv är med och coachar
•
Coacha andra än de man brukar spela med
Utvärdering efter match, gemensam (mall)
•
10min efter match
•
+ (vad gjorde vi bra?)
•
Opt (vad kan vi optimera/göra bättre nästa gång?)
•
Lärdom (vad har vi lärt oss?)
Klotväska 1-6
•
Implementera klotnumrering för en tydligare kommunikation
Erfarenheter från tidigare matcher
• Kämpar väldigt bra och ger inte upp
• Bra kommunikation i laget
• Bollstrategi inför match
•
•
•
•
•
Svårt att komma in i energiboxen
Upplinjeringen kan förbättras
Våga coacha mera..
Avrapportering mellan serierna kan förbättras
Stefan skall lugna ner sig och lyssna lite mera… 
ANKARETS MATCH MALL
• GAMEPLANNING:
– Information, Vad vet vi?
• Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken känsla
ska vi ha efter matchen?
• Strategier – hur gör vi det?
• Styrkor – varför kommer vi att uppnå den?
Bourbon street
• Latitude Ratio Coordinates
– 22’ 6.2 to 1
– 38’ 6.7 to 1
• Longitude Ratio Coordinates
– Outside Taper 5.0 to 1
– Inside Taper 4.0 to 1
• Pattern Distance
– 40 Feet
• Pattern Volume
– Forward 15.60 mL
– Reverse 7.85 mL
• Total 23.45 mL
Bourbon street
Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken
känsla ska vi ha efter matchen?
• Löst eventuella problem
– Coacha varandra
• Vinnarkänsla
• Uppnå det vi diskuterade under gameplan
Strategier – hur gör vi det?
• Löst eventuella problem
– Coacha varandra
– Prata med varandra
• Vinnarkänsla
• Uppnå det vi diskuterade under gameplan
Styrkor – varför kommer vi att uppnå
den?
• Vi vill vinna
• Vi jobbar med linjering
• Våga ta beslut,
• Vi behöver vinna fler matcher….
UTVÄRDERING:
•
•
•
•
•
Gjorde vi som planerat?
Vad hände?
Vad fungerade bra?
Vad kan optimeras?
Vad tar vi med oss till kommande match?
Gjorde vi som planerat?
• Vi gjorde som planerat….
• Vi hade kunnat vara mer engagerade i tredje
serien..
Vad hände?
• Bra spel i tre serier..
• Tillbakastuds i fjärde serien….
Vad fungerade bra?
• Bra kämpat i fjärde serien
Vad kan optimeras?
• Hjälpa varandra att komma in i serien om vi
inte är med…. (tredje serien)..
Vad tar vi med oss till kommande
match?