UTKAST TILL POLICY FÖR BULARENS GoIF

advertisement
POLICY FÖR BULLARENS GoIF.
Klubbens ansvar:

Alla barn och ungdomar, flickor och pojkar skall ha möjlighet att delta i vår
verksamhet.
Inte hindra barn och ungdomar att jämsides med Bullarens GoIf:s aktiviteter delta i
andra idrotter.
Att skapa ett livslångt intresse för att idka fysiska aktiviteter.
Alla aktiviteter som sker i Bullarens GoIF:s regi skall vara drogfria.
Genom vår strävan att uppfylla dessa mål vill klubben hävda alla människors lika
värde.




Ledarens ansvar:






Vara positiv och uppmuntrande – det skapar glädje och ökar förutsättningarna för god
atmosfär och effektiv inlärning.
Barn och ungdomar skall ha roligt i sin idrottsaktivitet. Allvaret måste tonas ned.
Främja kamratanda.
Ställ inte större krav på spelare och laget än de klarar med tanke på kunnande,
utveckling och ålder.
Verka för rent spel både på och utanför planen/aktiviteten.
Påverka ungdomar till sunda levnadsvanor.
Föräldraansvar:









All hjälp behövs och uppskattas. Ta kontakt med någon av våra ledare och erbjud
dina insatser.
Att ge beröm istället för att vara en felsökare. Beröm ger barn och ungdomar
självförtroende.
Att stödja ditt och andras barn och ungdomar i med- och motgång.
Att aldrig tala illa om tränare eller domare.
Att besöka både träning och match
Tänk på att också du representerar klubben.
Fråga om matchen var spännande och rolig – inte bara om resultatet.
Se till att ditt barn kommer i tid till träningar och matcher.
Ta kontakt med tränare eller lagledare om ditt barn har förhinder och ej kan komma
till träning eller match.
Klubb, barn/ungdom, ledare och föräldra ansvar:








Att respektera domarens beslut
Att uppmuntra till juste spel
Att heja på och stötta vårt lag / spelare.
Att inte håna motståndarna
Att hälsa på varandra före match
Att tacka motståndare och domare efter match
Att hålla sporten drogfri
Att ha god stil på och utanför planen.
Download