Fair Play - Laget.se

advertisement
UEFA, DET EUROPEISKA FOTBOLLFÖRBUNDET,
har fastställt en etisk kod för alla de spelare, tränare,
domare och funktionärer som deltar i någon av UEFA
tävlingarna.
Denna etiska kod kan vi kort och gott kalla
UEFA:s tio budord, vilka i en fri översättning lyder som
följer:
I.
Visa respekt i ord och handling för motspelare, domare,
lagkamrater, funktionärer och supportrar.
II.
Bekämpa fusk, hot, filmningar och doping.
III.
Försvara fotbollen mot rasism, våld, korruption och
exploatering.
IV.
Följ regler, bestämmelser och Fair Play-riktlinjer.
V.
Acceptera nederlag med värdighet.
VI.
Gör alltid ditt bästa!
VII.
Dela med dig av dina kunskaper för att skydda och
utveckla
fotbollen.
VIII.
Ta ansvar för dina handlingar.
IX.
Var medveten om konsekvenserna av ett känsloladdat
språk och negativt uppförande.
X.
Sprid fotbollen och dess värden, som till exempel passion,
skicklighet, trygghet och ärlighet.
Riktlinjer för spelare
 Ta del av det vi skriver om Fair Play och följa dessa ”regler”
 Komma i tid till träningar och matcher och andra evenemang
 Kom till match och träning med rätt utrustning, benskydd och
vattenflaska.
 Vi bär föreningens kläder vid match
 Respektera ledare, kompisar, motståndare och domare.
 Du ska följa det din ledare säger, både på och utanför plan vid
träning, match och annan föreningsaktivitet
 Du ska meddela din tränare/ledare om du får förhinder att komma
på träning eller match senast två dagar innan matchen
 Du ska vara en bra lagkamrat och uppträda mot andra som du vill
att de ska uppträda mot dig själv
 Se till att det råder kamratanda, mobbning, psykning,
diskriminering är inte tillåten.
 Upptäcker du att någon i laget mår dåligt eller blir utsatt för
kräkningar eller liknande ska du vara en god kamratstödjare och
meddela din ledare
 Vi vårdar vårt språk och använder inga svordomar eller könsord
 Vi gör alltid vårt bästa på träning och match och står upp för oss
själva, varandra och föreningen tills domaren blåser. Vi viker aldrig
ner oss utan kämpar hela vägen.
 Vi stöttar varandra istället för att kritisera varandra. Om någon
missar en passning eller en målchans så uppmuntrar vi den
spelaren för att det ska gå bättre nästa gång
 Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om träningar, matcher
och annat som rör ditt lag och föreningen via hemsidan eller vid
kontakt med din ledare
 Är du sjuk eller skadad ska du inte vara med och träna och när du
ska komma tillbaka ska detta ske i samråd mellan dig, ledare och
förälder
 Ställa upp på olika arrangemang som klubben ordnar.
 Alla skall spela och ha kul.
Om en spelare bryter mot reglerna
Vi sätter tydliga gränser och håller dem. När någon bryter mot
ovanstående regler och riktlinjer så säger vi det direkt till den spelaren.
Det är viktigt att kritik ges individuellt och att ledaren har ögonkontakt
med spelaren när kritiken framförs.
Om någon bryter mot reglerna 2 gånger under träningen blir han utvisad
10 min. och kan den spelaren få mindre speltid under nästkommande
match. När det uppstår problem är första steget ett samtal mellan
tränare, spelare och föräldrar.
Riktlinjer för föräldrar
Föräldrarnas engagemang i barnens idrottande är nödvändigt. Följande
riktlinjer gäller:












Du ska ge ditt barn positivt beröm
Du ska inte kritisera ditt barn
Du ska heja på och uppmuntra barnet och hela laget
Det är tränaren som talar om för barnet hur det ska spela – inte du
Ditt barn ingår i ett lag – du ska inte enbart se till ditt barns bästa
utan till lagets bästa
Du ska ta del av det vi skriver om Fair Play och följa dessa regler.
Kritisera ej domare eller andra matchfunktionärer.
Kommentera eller kritisera aldrig motståndarlaget, dess tränare
eller åskådare.
Framför gärna synpunkter till tränare och ledare, positiva som
negativa – dialog är viktigt.
Du ska aktivt delta i föreningsaktiviteter där så begärs, kiosk,
körning mm.
Du ska se till att ditt barn har ätit ordentligt när han kommer till
träning/match.
Du ska tillsammans med övriga föräldrar i gruppen stötta ledarna –
dessa lägger ner många timmar om året för ditt barn.
Mobbing
I vårt lag ska alla känna att de är lika värda.
Vi tolererar inte någon form av mobbing, fysiskt våld, sexuella
trakasserier eller rasism.
Vi bejakar mångfald och välkomnar människor med olika kulturell och
religiös identitet .
Vi är uppmärksamma på om någon uttrycker sig kränkande eller
nedvärderande angående dessa identiteter.
Vi ser varandras olikheter som en tillgång och tror att vi kan lära oss
någonting av varandra.
Som mobbing räknar vi all form av kränkande ord eller handling som
utförs av en eller flera personer mot en eller flera individer.
Tränare, lagledare samt ansvarig ledare har ett ansvar för att träning och
aktiviteter bedrivs under former som motverkar tendenser till mobbing
eller annan kränkning.
Varje enskild person är ansvarig att rapportera om de upptäcker att
någon är utsatt för trakasserier, mobbning eller diskriminering
Matchning
Att spela match ska vara roligt och lite av en fest för laget. Vi ser
matchen som ett utbildningstillfälle där varje spelare både kan bekräfta
sina kunskaper och lära sig nya saker.
Det innebär att prestationen är viktigare än resultatet. Att fokusera på
resultat skapar onödig stress och kan ta ner glädjen för spelare och
ledare under matchen.
Före 14 års ålder spelar alla lika mycket under matcherna och spelarna
turas om att starta i matcherna.
Ovanstående gäller för de spelare som har varit med på
samtliga träningar under veckan. De spelare som av någon anledning
har missat någon träning och som ändå är uttagna kan inte räkna med
att få lika mycket speltid
Fair Play
I Ljungby IF ställer vi upp bakom Svenska Fotbollsförbundets Fair Play
skrivning där begreppet Fair Play står för rent spel, kamratskap,
hjälpsamhet och laganda både på och utanför planen.
.
.
Download