Riktlinjer och värderingar DIF P16-1

advertisement
Riktlinjer och värderingar DIF P16-1
Detta dokument ska ligga som grund för spel i laget, ange vilka värderingar och ambitioner laget har och ange
vilka riktlinjer som ska följas för att man som spelare ska få vara med i truppen.
Den övergripande målsättningen för vår verksamhet är att ha en stark fotbollsutveckling både individuellt och
som lag. Alla spelare i truppen har ambitioner att gå vidare i sin utveckling och har en målsättning att ta plats i
framtida U-lag inom Djurgården. Det är ett högt ställt mål, konkurrensen är hård och det ställer stora krav på
engagemang och vilja från både spelare och ledare. Kvalitativ och kvantitativ utbildning är en av
grundförutsättningarna för att lyckas, träning 3-4 ggr i veckan erbjuds därför med väl utbildade tränare (UEFA
B, B-Diplom Ungdom, Målvakt bas utbildning), samt alternativ träning med specialistränare.
Bra träningsförutsättningar räcker inte för att nå målen. För att bygga det starka lag och den sammansvetsade
grupp vi eftersträvar och för att uppnå optimal individuell utveckling för varje spelare har laget tillsammans med
ledare bestämt nedanstående värderingar och riktlinjer. Varje spelare ska läsa igenom tillsammans med
målsman och skriva under ett exemplar samt behålla ett.
Värdegrund/uppförandekod
Vi i laget, både ledare och spelare, visar respekt för varandra och andra omkring oss genom att:
 Hälsa på varandra när vi ses
 Stötta och peppa varandra, och tacka då vi fått hjälp
 Hålla en trevlig, schysst ton mot varandra både när vi ses ansikte mot ansikte och i chattar, sms och andra
sociala kanaler
 Alltid tacka motståndare och domare för matchen oavsett resultat
 Bidra till en god stämning både på och utanför planen
 Vara ärliga mot varandra och hålla vad vi lovar
 Lyssna på varandra
 Se till att ingen är utanför i samtal, diskussioner och aktiviteter
 Aldrig skämta om sexuella läggningar, religioner, hudfärg – Nolltollerans, grund för direkt uteslutning
Riktlinjer för träning och match
Ledare
Ledare förväntas alltid komma väl förberedda och i tid till träning och match, med det material som krävs för
genomförande. De behandlar alla med respekt och har 100% engagemang och fokus på aktiviteter och spelare.
Sen ankomst eller ändrade träningstider meddelas spelare i god tid genom sms eller utskick via lagets hemsida.
Spelare, träning
Du som spelare förväntas:









Ha träningsnärvaro om minst 80% om inga särskilda omständigheter föreligger
100% fokus och intensitet i alla fotbollsaktioner, övningar och spel under träning
Komma i tid till samlingarna och hälsa på alla
Följa tränares instruktioner. Vara aktiv och lyssna, våga fråga och ge utrymme för tankar och funderingar
till tränare och andra spelare
Vara en bra kompis, stödja andra, ge positiv feedback, vara ett föredöme för de andra spelarna på och
utanför plan
Hjälpa till att samla in material, och/eller sätta material på plats, före och efter träningar utan uppmaning
från tränare
Jogga ner i samlad grupp efter träningen samt stretcha i grupp
Ha rätt utrustning med dig och ställa din utrustning samlat. I omklädningsrum slängs inte tejp eller annat på
golvet. Var och en städar efter sig
Behandla tränare och ledare med respekt, de är där för dig och din utveckling.
Spelare, match
14 spelare blir normalt kallade till match. Baseras primärt på närvaro, insatser och inställning under träning.
Övriga spelare ej kallade till match ska om möjligt ges matchtid i P16-2. De spelare som ev ej fått spela en helg
kommer få spela helgen därpå om kravet på närvaro och engagemang på träningar
har följts.
I samband med match förväntas du som spelare:







Svara på kallelser i tid, ej besvarad kallelse betyder att du inte kan närvara och annan spelare kallas.
Alltid komma i tid till samlingen.
Lagkaptenerna ska alltid stötta spelare och laget, oavsett resultat. Alltid, oavsett, vara ett föredöme.
Alltid tacka domare och spelare efter match oavsett matchens utveckling.
Alltid vara 100% fokuserad på match, och alltid göra så maximal arbetsinsats du kan. Förstå att din
inställning på match gör skillnad.
Alltid stötta dina lagkamrater, alltid positiv feedback, ”tumme upp”, ”handklapp” gäller så mycket som
möjligt.
Alltid lägga tillbaka matchtröja/byxor rättvända i väskan efter match så det blir lättare att tvätta.
Förhinder
Vid sjukdom eller annat förhinder ska detta rapporteras omgående till tränare, helst före kl 10 samma dag.
Ska man resa bort över match eller träning ska man rapportera det i så god tid som möjligt, helst minst två
veckor innan.
Vid försening till träning eller match ska detta rapporteras till tränare via sms. Viktigt att tränare vet att du är
på väg.
Vid skada
Vid skada kommer man i samråd med tränare överens om närvaro på träning för att köra övningar bredvid
eller enligt rehabplan.
***
Om spelare bryter mot dessa värderingar och riktlinjer kommer han att få en varning, sker detta igen kommer
samtal med spelare och föräldrar ske. Spelare som därefter bryter mot de gemensamma riktlinjerna och
värderingarna kommer att om möjligt bli erbjuden plats i annat Djurgården lag. Om ledare bryter mot riktlinjer
och värderingar hanteras detta av övriga ledare samt klubbens ungdomsansvariga.
***
Jag har läst igenom dessa riktlinjer och värderingar för DIFP16-1 och ställer mig helt bakom dem. Jag kommer
med glädje att följa dem för maximal trivsel och utveckling.
_______________________________
_____________________________________
Spelares underskrift/datum
Målsman underskrift/datum
_________________________________ _________________________________________
Namnförtydligande
Download