De 5 buden i Ankaret
-Hur vill vi kommunicera?
Agera som ett lag, i alla lägen
•
Beträd/gå av banan i trupp
•
Avlösning mellan serier under match
•
Blanda folk
Gameplan, gemensam (mall)
•
60min innan match
•
Sekreterare
Aktiv coaching, match & träning
•
Reserv är med och coachar
•
Coacha andra än de man brukar spela med
Utvärdering efter match, gemensam (mall)
•
10min efter match
•
+ (vad gjorde vi bra?)
•
Opt (vad kan vi optimera/göra bättre nästa gång?)
•
Lärdom (vad har vi lärt oss?)
Klotväska 1-6
•
Implementera klotnumrering för en tydligare kommunikation
Erfarenheter från tidigare matcher
• Kämpar väldigt bra och ger inte upp
• Bra kommunikation i laget
• Bollstrategi inför match
•
•
•
•
•
Svårt att komma in i energiboxen
Upplinjeringen kan förbättras
Våga coacha mera..
Avrapportering mellan serierna kan förbättras
Stefan skall lugna ner sig och lyssna lite mera… 
ANKARETS MATCH MALL
• GAMEPLANNING:
– Information, Vad vet vi?
• Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken känsla
ska vi ha efter matchen?
• Strategier – hur gör vi det?
• Styrkor – varför kommer vi att uppnå den?
Bourbon street
• Latitude Ratio Coordinates
– 22’ 6.2 to 1
– 38’ 6.7 to 1
• Longitude Ratio Coordinates
– Outside Taper 5.0 to 1
– Inside Taper 4.0 to 1
• Pattern Distance
– 40 Feet
• Pattern Volume
– Forward 15.60 mL
– Reverse 7.85 mL
• Total 23.45 mL
Bourbon street
Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken
känsla ska vi ha efter matchen?
• Vinnarkänslan
• Tid i energiboxen
• Fokus på upplinjering
Strategier – hur gör vi det?
• Hjälpa varandra in i energiboxen
• Coacha varandra
• Ha roligt på banan
Styrkor – varför kommer vi att uppnå
den?
• Homogent lag
• Ha rätt fokus
• Stark vilja att genomföra matchen på vårt
önskade sätt
UTVÄRDERING:
•
•
•
•
•
Gjorde vi som planerat?
Vad hände?
Vad fungerade bra?
Vad kan optimeras?
Vad tar vi med oss till kommande match?
Gjorde vi som planerat?
Vad hände?
Vad fungerade bra?
Vad kan optimeras?
Vad tar vi med oss till kommande
match?