De 5 buden i Ankaret
-Hur vill vi kommunicera?
Agera som ett lag, i alla lägen
•
Beträd/gå av banan i trupp
•
Avlösning mellan serier under match
•
Blanda folk
Gameplan, gemensam (mall)
•
60min innan match
•
Sekreterare
Aktiv coaching, match & träning
•
Reserv är med och coachar
•
Coacha andra än de man brukar spela med
Utvärdering efter match, gemensam (mall)
•
10min efter match
•
+ (vad gjorde vi bra?)
•
Opt (vad kan vi optimera/göra bättre nästa gång?)
•
Lärdom (vad har vi lärt oss?)
Klotväska 1-6
•
Implementera klotnumrering för en tydligare kommunikation
Erfarenheter från tidigare matcher
• Kämpar väldigt bra och ger inte upp
• Bra kommunikation i laget
• Bollstrategi inför match
•
•
•
•
•
Svårt att komma in i energiboxen
Upplinjeringen kan förbättras
Våga coacha mera..
Avrapportering mellan serierna kan förbättras
Stefan skall lugna ner sig och lyssna lite mera… 
ANKARETS MATCH MALL
• GAMEPLANNING:
– Information, Vad vet vi?
• Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken känsla
ska vi ha efter matchen?
• Strategier – hur gör vi det?
• Styrkor – varför kommer vi att uppnå den?
Bourbon street
• Latitude Ratio Coordinates
– 22’ 6.2 to 1
– 38’ 6.7 to 1
• Longitude Ratio Coordinates
– Outside Taper 5.0 to 1
– Inside Taper 4.0 to 1
• Pattern Distance
– 40 Feet
• Pattern Volume
– Forward 15.60 mL
– Reverse 7.85 mL
• Total 23.45 mL
Bourbon street
Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken
känsla ska vi ha efter matchen?
• Vinnarkänsla
– Alla blir sedda under första serien.. Osv.
– High five vid varje spärr och strike
• Upplinjering
– Håll koll på linjen, ställ in kroppen i den linjen.
• Fokus
– Viktig match
– Förberedd innan ni går in i spelboxen
• Vid tvivel lägg ner klotet och börja om…
Strategier – hur gör vi det?
• Ta ansvar att fråga efter coaching eller hjälp.
• Tid i energiboxen, om någon ”faller ur”
behöver vi hjälpa varandra med att fatta
beslut i analysboxen.
• Stäm av en extra gång vad gäller linjeringen.
Styrkor – varför kommer vi att uppnå
den?
• Bra gameplan som vi tror på.
• Marcus är med
• Steget för motståndarna vad gäller
banläsningen…
UTVÄRDERING:
•
•
•
•
•
Gjorde vi som planerat?
Vad hände?
Vad fungerade bra?
Vad kan optimeras?
Vad tar vi med oss till kommande match?
Gjorde vi som planerat?
• Bra vinnarkänsla.
• Kämpar på bra i tre serier
• Banläsningen var inte bra…..
– ??
– Vi försökte med nya metoder hela tiden..
Vad hände?
• Motståndarna löser problemen bättre än oss
• Kollaps i sista serien.
• Vi var på gång och vann tredje serien med 4-1
men vad hände sen?
• Vi jobbade med vinnarkänslan hela tiden och
det gjorde vi bra…..
Vad fungerade bra?
• Vi jobbade med vinnarkänslan hela tiden och
det gjorde vi bra…..
• Kämpade på.
Vad kan optimeras?
• Träna på att hitta något spel när det inte
fungerar..
• Hitta ett enkelt spel för att få nio….. Och sedan
spärra….
Vad tar vi med oss till kommande
match?