Kassaredovisning Kr – 500 Kr = Kr

Uppdaterad 2015-08-25
Kassaredovisning
Före match
1: Hämta ut kassaskrin av ansvarig tränare
2: Kontrollera att den innehåller 500: - samt kassaredovisningsblankett och plastpåse
(Om pengarna inte stämmer meddela detta, samt stryk 500: - och skriv riktigt belopp i kolumn C)
3: Fyll i datum, vad det är för match och ditt namn i kolumn A
Efter match
1: Räkna alla pengar i lådan och för upp hela beloppet i kolumn B
2: Summera försäljningen i kolumn D (Hela beloppet minus 500: - )
3: Låt 500: - i blandade låga valörer vara kvar i kassan. Resten av pengarna läggs i plastpåse
4: Signera i kolumn E och lägg blanketten i plastpåsen och överlämna den till tränaren
A
Datum:......................... Match:...................................... Upprättad av:.......................................................
B
Totalt kassabelopp i lådan
C
Minus växelkassa om 500: -
D
Summa försäljning totalt
E
Signatur:..........................................................................
Kr
– 500 Kr
=
Kr