Klicka här för att få tips och råd i hur man kan använda statistiken

advertisement
Hur man kan använda statistiken från Socialstyrelsens Öppna Jämförelse av äldreomsorgen 2013
I Excel-filen från Socialstyrelsen finns en mängd olika variabler som man kan använda för aktiviteter i
sin hemkommun/län. Aktiviteter kan vara allt från en insändare till ett möte/debatt med ansvariga på
kommunen/kommunpolitiker för att diskutera äldreomsorgen i kommunen utifrån en viss aspekt
(läkemedelsanvändning, nöjdhet med hemtjänsten, mat på äldreboende etc.)
Av flikarna (längst ned i filen) är flik 2 mest användbar, ”Tabell kommun och län” heter den. I flik 1
”Inledning” finns förklaringar för de färger och symboler som används i tabellen. Exempel nedan
hänvisar till flik 2 med kommun- och länssiffror. Först följer alla siffror för landets kommuner, efter
dem när man scrollar ner i filen finns siffror per län (dock inte för alla olika mätningar de gjort)
Exempel 1: Tio eller fler läkemedel (kolumn BM-BP) och Läkemedel som bör undvikas (kolumn BRBU).
Här kan man t ex ställa landstingspolitiker i Uppsala eller Västra Götalands län till svars: ”Varför är
vårt län sämst i landet på läkemedelsgenomgångar för äldre? SPF vill att läkemedelsgenomgång sker
minst en gång per år.”
Eller varför inte kommunpolitiker i Perstorp i Skåne eller i Österåker i Stockholm: ”Perstorp är sämst i
hela landet när det gäller att undvika att äldre får för många olika läkemedel” eller ”Österåker är
sämst i hela Stockholms län när det gäller att undvika att äldre får för många olika läkemedel”
Liknande exempel kan göras med siffrorna i kolumnen Läkemedel som bör undvikas.
Exempel 2: Trygghet, hemtjänst (kolumn CB-CE).
Förutom som i exempel 1 att man letar upp kommuner i respektive län som bör förbättra kvaliteten i
hemtjänsten kan man även med hjälp av pilarna se hur utvecklingen har varit sedan förra året. T ex: i
Blekinge kan man välja ut Karlshamn och påpeka att: här har tryggheten för äldre med hemtjänst inte
bara gått ned sen förra året, den är lägst i länet också. Vad vill de styrande göra för att förbättra
detta?
Fler exempel: Det finns flera olika variabler som man kan använda från filen – allt från betyg på
maten på äldreboenden till kostnaden för hemtjänst per invånare i kommunen som är 65 år och
äldre. Utefter vilka frågor som känns aktuella i just er kommun kan man alltså välja och vraka bland
många variabler och sen göra någon aktivitet eller skriva en insändare.
Om ni har frågor generellt om hur man kan använda denna statistik för opinionsbildande aktiviteter
så kan ni kontakta:
Anna Eriksson, kommunikatör/pressekreterare på SPF, email: [email protected], telefon: 08-692
32 58. mobil: 0706-606993
Om det gäller mer tekniska frågor om själva innehållet i filen finns kontaktuppgifter till
Socialstyrelsen här:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-3
(hela publikationen Öppna jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013 finns här också)
Download