GU print installation

advertisement
Installation guide GUPrint Windows (Eng/Swe)
Länk för nedladdning / Download link :
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1551/1551014_guprintwin_v1.8.exe
Klicka på länken ovan för att ladda ner filen med installationspaketet för GUPrint (filen är säker). Ett
fönster med din förvalda webbläsare öppnas och du får själv välja att spara ner/hämta filen. Den
sparade filen hamnar i mappen Hämtade filer (som i exemplet nedan) eller på Skrivbord.
Click on the link above to download the file containing the GU print installation package (the file is
safe). A window with your default web browser opens and you can save the file. You will find the
saved file in your Downloads folder (as shown below) or on the Desktop.
Dubbelklicka på den nedladdade filen
1551014_GUprintwin_v1.8 för starta
installationen.
Double-click the downloaded file
1551014_GUprintwin_v1.8 to start the
installation.
Får du upp en säkerhetsvarning klicka på
Kör (bild 1). Installation kommer sedan
fortsätta automatiskt (bild 2 och 3) och
vara slutförd när alla installationsfönster
har stängts.
If you get a security warning choose Run
(image 1). The installation will
automatically continue (image 2 and 3).
When the installation is complete the
installation windows will close.
1 (2)
Du har nu en ny skrivare installerad som heter GUprint, den blir automatiskt din förvalda skrivare. Du
måste vara uppkopplad på GU:s nätverk antingen med kabel eller trådlöst för att kunna skriva ut.
Mer information om utskriftstjänsten finns i portalen.
http://medarbetarportalen.gu.se/service/utskriftstjanst/?skipSSOCheck=true
You now have a new printer installed called GUprint , it automatically becomes your default printer.
You must be connected to the University's network, either wired or wirelessly to print.
More information about the print service are available in the portal.
http://medarbetarportalen.gu.se/servicetjanster/utskriftstjanst/?languageId=100001&skipSSOCheck=
true
OBS! När du gör din första utskrift på
skrivaren GUprint så får du upp en
dialogruta där du fyller i dina xkonto
uppgifter och kan välja hur länge
uppgifterna ska kommas ihåg. Om du
väljer Alltid så får du inte upp rutan igen.
NOTE! First time you use the printer
GUprint a popup window will appear
where you enter your xaccount credentials
and can choose how long they should be
remembered. If you choose Always you
will not be prompted again.
Om du stöter på några problem vänligen kontakta Servicedesk på tel. 031-786 2020 eller maila
till [email protected]
If you should encounter any problems, please contact our Service Desk, tel. 031-786 2020 or
send an email to [email protected]
2 (2)
Download