Uppdraget

advertisement
Tentamen i kursen
Informationsteknik
Provet består av 10 uppgifter som totalt kan ge max 100 poäng.
För betyget Godkänd krävs ett resultat om minst 70 poäng (70%).
För betyget Väl Godkänd krävs ett resultat om minst 90 poäng (90%).
Lycka till
Mahmud Al Hakim
UPPDRAGET
Du arbetar som projektledare på Logistikföretaget AB och får i
uppdrag av VD att ta fram en ”Vägledning för anställda”.
Arbetet ska redovisas i form av en skriftlig rapport och även
muntligt vid det vanliga fredagsmötet där alla chefer är
närvarande.
Allt material ska dessutom sparas och paketeras som en ZIP-fil och
e-postas till IT-chef för arkivering.
Namn: ____________________________________________________
Personnummer: __________________________________________
Kontrollnummer: _________________________________________
Uppgift 1
Börja med att skapa en mapp (katalog) på ditt
skrivbord och namnge mappen med ditt eget namn
(för- och efternamn).
Skapa ett tomt Writer dokument och spara filen
som rapport.odt under den nya mappen.
Företagets standard för rapportskrivning säger att
du ska ställa in marginaler enligt följande:

Överkant 2 cm

Nederkant 2 cm

Vänster 4 cm

Höger 1 cm
Nästa steg är att skapa en disposition för den
skriftliga rapporten. Rubrikerna ska ha flera
nivåer. OBS! Här måste du använda
formatmallar.
I rapportens sidfot ska du infoga sidnummer
(högerjusterad).
Spara filen.
Uppgift 3
Infoga två nya sidor i början av rapporten.
På den första sidan ska du skapa ett försättsblad
(titelsida) med valfri formatering och på den andra
sidan ska du skapa (infoga) en
innehållsförteckning.
Uppgift 4
Öppna filen Stapeldiagram.ods
(Finns att ladda ner från skolans intranät)
Ta bort Blad2 och Blad3
Byt namn på Blad1 till ”DATA”.
Följande rubriker skriver du in:
Ta bort rad 1 och 2
1. Företagets historia/vision
Ta bort kolumn A
1.1. Företagets vision och målsättningar.
Summera Budget och Försäljning med hjälp
funktionen SUMMA (Autosumma).
1.2. Företagets produkter och tjänster.
2. Organisationsschema
Spara filen med lösenordet ”tenta” och med
namnet resultat.ods.
3. Företagets riktlinjer
3.1. De viktigaste riktlinjerna.
3.2. Arbetstider.
Uppgift 5
3.3. Företagets handbok.
Skapa följande tabell (i samma blad ).
4. Förmåner
Tabellen visar Budget och Försäljning per kvartal.
4.1. Hälso- och tandläkarvård.
4.2. Semester
5. Övriga resurser
5.1. Företagshandbok.
5.2. Kontaktpersoner.
6. Nödvändigt pappersarbete
6.1. Blanketter
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4
Budget
Försäljning
1 100 000
1 175 000
770 000
770 000
1 200 000
1 100 000
1 100 000
1 096 000
OBS! Här måste du summera med formler eller
funktionen SUMMA
Spara filen.
Uppgift 2
Spara filen.
Huvudrubrik (Rubrik 1) ska formateras med
typsnitt Verdana, 14 punkter.
Andra nivåns rubrik (Rubrik 2) ska formateras
med typsnitt Arial, 13 punkter.
I rapportens sidhuvud ska du infoga en lämplig
ClipArt bild. Ändra storleken på bilden till ca
2x2cm .
2
Uppgift 6
Skapa följande diagram och placera diagrammet
på ett nytt blad med namnet DIAGRAM.
Diagrammet ska ha Diagramrubrik och
Datatabell och ska se ut så här:
Uppgift 9
Infoga en lämplig ClipArt-bild på samtliga bilder
längst upp till höger. Storlek avgör du själv, men
den skall vara lite diskret och samtidigt synas när
presentationen körs på hel bildskärm.
OBS! Här ska du inte kopiera och klistra in
ClipArt-bild på alla bilder (sidor)
Tips: Arbeta i Bildbakgrunden.
Infoga en ny Impress bild i slutet av
presentationen och infoga diagrammet du skapat i
Calc i den nya bilden.
Spara filen.
Spara filen.
Uppgift 7
Uppgift 10
Skapa en presentation för redovisningen.
Presentationen skapar du med hjälp av mallen
som du skapat i Writer. (Använd samma rubriker).
Ditt namn ska visas på alla bilder under sidfoten.
Med hjälp av funktionen ”komprimerad mapp”
som finns i Windows ska du skapa en ZIP-fil som
innehåller ditt arbete. Filen ska innehålla allt som
du skapat idag alltså
Bild nummer 3 (Företagets riktlinjer) skall du
dölja så att den inte visas i presentationen vid
bildspel.
 Rapporten i Writer-format: rapport.odt
Spara filen med namnet presentation.odp
 Calc-filen: resultat.ods
 Presentationen: presentation.odp
Uppgift 8
Spara filen som ditt_namn.zip.
Skapa en Organisationsschema under Bild 2
enligt följande:
Skapa en ny e-post med ämnet (rubriken)
”Göteborg – IT-Tenta 2011” och bifoga zipfilen.
Skicka mejlet till
VD
[email protected]
Stefan Nyström
Skicka en e-post även om du inte har korrekta
svar.
DATA
PERSONAL
Logistiker
Mahmud Al Hakim
Galina Nyström
Skriv ditt namn
Lycka till
Spara filen.
3
Download