För mer information, klicka här!

Ett steg till
Den perfekta processmetoden för utvecklingsarbete i föreningar och
organisationer.
SPF och SV har gemensamt arbetat fram ett processupplägg som ska stödja SPFs
utvecklings- och förnyelsearbete ”SPF på framgångsvåg mot framtiden!”. Förnyelsearbetet är
en resa som tas steg för steg, med hjälp av processmetoden ”Ett steg till”.
Under 2012 har alla distrikt, förbundsstyrelse och förbundskansli genomfört Ett steg till.
Resultaten delades ut på DO-konferensen i oktober 2012. Målet för 2013 är att samtliga
föreningar genomför Ett steg till. I mars kommer alla ordföranden samlas och genomföra
Ett steg till, sedan genomförs processen lokalt i föreningsstyrelserna.
Ett steg till används för att öka dialogen i organisationen och ger goda förutsättningar för
ett framgångsrikt arbete – där alla ges möjlighet att bidra och delta från diskussion till
konkret handling. Fokus kommer att ligga på framtidsvisionen, hur SPF ska vara 2015.
Ett steg till – SPF på framgångsvåg mot framtiden!
Målgrupp: ordföranden (eller möjligen vice ordförande) i Stockholmsdistriktet
Processledare: Veronica Kurkko
Tid: 14 resp 20 mars, 9-12 eller 13-16
Plats: Torsgatan 37
Anmälan: SPF-distriktet