Vad styr matvalet i befolkningen -

advertisement
Vad styr matvalet i
befolkningen
-
25 års erfarenheter från
Västerbotten
Norrlandsundersökningen
1928-1931
Norrland –
en extrem mjöl- och mjölkrik
kost med .....
.. mycket låga intag av
- energi, fett,
- järn,
- B-, C- och D-vitamin
Vanligt
•
•
•
•
•
spädbarnsdöd
tbc och andra infektioner
magcancer, magtarmsjukdomar
anemi, rakitis
karies
Ovanligt
• hjärtinfarkt och åderförkalkningssjukdomar
• fettsot (fetma)
• diabetes
• alkoholism
..
Kostråden
i fokus 1985
Risk- och
livsstilsfaktorer
i Norrland
de senaste 25 åren
Information från ca 150 000 besök
från >100 000 personer
>90% av svaren god kvalitet
störst i Sverige
unika grupperingar
hjärtinfarkt
cancer
Studier av samband
mellan hälsa/sjukdom
och livsstil och
samverkan med gener
stroke
VHU/MONICA
Alzheimer
celeaki
osteoporos
tandsjukdomar
Energi från
kolhydrater, fett och protein 1986 - 2010
Energi från fett
i 10-års
åldersgrupper?
Matfett på bröd
Mjölk
Olja i
dressing
Fisk
Fullkornsbröd
Potatis,
ris, pasta
Alkohol
Vad händer
och hos vem?
Download