Hälsovinster efter rökstopp

advertisement
Hälsovinster efter rökstopp
Efter 20 min till tre månader
Puls och blodtryck normaliseras inom 20 minuter
Kolmonoxid nivån i blodet normaliseras efter 12 timmar
Cirkulation, lungfunktion och sårläkning förbättras inom två
veckor till tre månader
Efter en månad till ett år
Lungornas slemhinnor och flimmerhår repareras
Risken för hjärtinfarkt halverad
Mellan fem och 15 år
Risken för slaganfall halverad inom fem år
Halverad risk för cancer i lungorna, munnen,
luftstrupen, matstrupen, blåsan, livmoderhalsen
och bukspottkörteln inom 10 år
Risken för hjärtinfarkt densamma som för
icke-rökaren inom 15 år
Du har allt att vinna!
Källa: Surgeon General, 1990
Download