Mikael Geijer
född 1963
ANSTÄLLNINGAR
Nufort HB, Nufort AB
Konsult, 2000 -
Oebb AB
VD, Egenföretagande konsult; 1997 -
Guide Konsult
Konsult, Konsultgruppansvarig Internet,1994-1997
CAP GEMINI
Konsult; 1989 - 1994
ÖVERSIKT
Mikael är en erfaren IT-konsult med teknik i fokus kombinerat med gott affärssinne och
analytisk förmåga. Mikael har fördjupade kunskaper inom kortbetalning, säkerhet, ehandel och
mobillösningar. Detta kombinerat med god social förmåga gör att möjliga roller sträcker sig från
rena utvecklingsuppdrag till ledarroller.
KOMPETENS
Systemutveckling
- Analys, strategi
- Systemdesign/Arkitektur
- Programmering
- Review, Granskning
- Projektledning/Projektering
- Kravhantering, specing
- Test, testledning, testdokumentation
Säkerhet
- Kortsäkerhet och kortregelverk, key management, PIN-säkerhet
- Standarder ISO27001/2/5, PCI DSS, PCI PTS m.fl.
- Kris och katastrofhantering, BCP, incidenthantering
- Planering, Processer, Regelverk/Lagar, Riskanalys, Dokumentation
Produkter
- Databaser: Oracle, MySQL, SQLServer
- Produkter för betallösningar, 3DSecure, OSCommerce
- Webservrar: Apache, Netscape, IIS
- Applikationsservrar: Weblogic, Tomcat, Websphere Application Server
- Produkter inom säkerhet (fw, IDS m.m.)
- Testprodukter, bl.a. Testdirector, Testreq
- Apputveckling Android (native och webapp).
Operativsystem
- Unix, Solaris; installation, administration, drift, arkitektur
- Linux (sedan 1993), installation, administration, drift, arkitektur, utbildning.
- NT/Win2000/Win2003/XP/Win7
Tekniker och verksamheter
- Betallösningar, kortterminaler, EMV, kortbetalningar, kortsystem, 3DSecure.
- Kortstandard (ISO8583, EPAS, ISO20022)
- Säkerhet, nätverk, implementation, granskning, policys, PCI
- TCP/IP-nätverk och Internetteknik
- SYNCML XML XSL XSLT XSP
- Ehandelslösningar
- Mobil, XHTML,WAP/WML-lösningar
- Java, J2EE, Webbaserade applikationer, appar
- Applikationsservrar/Servlets
- LDAP, AD katalogtjänster
- Facebook applikationer API, JQuery
- Nätverk, VPN, IPSEC
Språk
- Mycket god engelska i tal och skrift
- Hjälplig franska
Programspråk
- Java
- PHP
-C
- Perl
- Shellscript
- JavaScript
UTBILDNING
/ JQuery
Kurser
Bl.a. Säkerhet, Oracle, Java, C++, DNS
Informationssäkerhet
Linköpings tekniska högskola, 2002
Maskinteknik med Datainriktning
Kungliga Tekniska Högskolan, 1984-1989
Naturvetenskaplig Linje
Bandhagen 1979-1982
KUNDFÖRETAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PAN Nordic Card Association,Banksamarbete i norden för teknik och säkerhetsfrågor.
Introduktion av ny betalningslösning för snabba chipkortsbetalningar. Föreläsningsserie
om Europeiska kortstandarder. 1111Bankernas Automatbolag AB, Nyetablerat bolag för svensk ATM-insamling.
Regelverksanalys omvärld och PCI. Initial säkerhetsstruktur, riskanalys, specialiststöd,
säkerhetsstyrning, utbildning, BCP PCI. 1108-1212
West International - stöd i säkerhet, PCI och teknikfrågor vid framtagning av ny
betalterminal. 1104Swedbank Card Service - Projktledning PCI-leverans från Swedbank IT, Analyser och
utredningar av tekniska lösningar för kortbetalning både terminalbaserade och Internet
Utformning av strategi för terminalbaserade kortköp. Tid 1007 - 1104
Swedbank Card Services - PCI-ansvarig. Införande av PCI-regelverk. Representant i
bankgemensam grupp för PCI. Tid 0906 - 1006
Swedbank IT - Områdesarkitekt, avdelning för utveckling av kortbetalningar. Tid 0805 0906
Bankpension - Teknisk granskning av större systemlösning. Tid 0712 - 0802
BABS-Swedbank, Test och projektledning för certifiering av integrerade
chipkortsterminaler (EMV). Uppbyggnad av ny verksamhet (SCC), infrastruktur,
processer och ledning. Tid 0612 - 0812
KF MedMera, Förstudie för webbaserad betalningslösning. Tid 0611-0701
Karolinska, Projektledning, ny systemarkitektur för Karolinskas PC-arbetsplatser. Tid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
0603-0605
CEK AB (EDB Card Services), Testledare, Ledning och vidareutveckling av
nyetablerad avdelning för test. Ett antal mindre EMV-projekt/utredningar. Tid 05110612
Föreningssparbanken/BABS Projekt för säkerhetscertifiering av kundföretag enligt
standarden PCI. Tid 0506 – 0612
Ski Star, Utskick av marknadsmaterial till kunder via email. Tid: 0503
Posten IT . Implementation och vidareutveckling 3DSecuretjänst. Tid: 0405-0506
AFA IT, Granskning av design och acceptanstest/ testledning samt specning av
portalprojekt. [www.afa.se], [www.arbetsmiljoupplysningen.se]. Tid 0404 - 0603
Certitrade, utveckling av kortbaserad betaltjänst för mindre företag. Tid: 0401 [www.certitrade.net]
C3L, centrum för livslångt lärande. Kurs i säkerhet för Java-utvecklare. Tid 0312
MobilAssistenten, Arkitektur, ledning, utveckling av mobiltjänst med synkronisering.
[www.mobilassistenten.se]. Tid 0312 Marconi, Arkitektur och administration av mindre Solarisbaserat serversystem.
CEK AB, Framtagning strategi för korttjänster inriktat på Ehandel. Tid: 0311-0312.
[www.cekab.se]
Posten, Ehandel och Logistik. Förvaltning och vidareutveckling av Internetbaserad
betalväxel. Tid: 0112 - 0204
Posten, Ehandel och Logistik. Säkerhetsgranskning av lösning för Internebaserad
betalväxel. Tid: 0110 - 0112. [pbv.posten.se]
Apotekarsocieteten. Utveckling av webbaserad ordbok. Tid 0109-0203.
[www.swepharm.se]
SEB Kort, Server wallet projekt, stöd i teknik,säkerhet och produktval. Tid: 0007- 0103
IFS Research & Development, systemering, integration av betallösning i ECommerce
produkt. Tid 0006 - 0008.
KF, systemering, design och upphandling av betalsystem. Tid: 9901-0004
PostNet; arkitektur, design och implementering av Internetbaserad betalväxel.Tid: 9806
- 0003
Genline; Digitalisering av kyrkoböcker för tillgång via Internet Tid: 9809 - 9908
[www.genline.se]
PostGirot Bank, Föreningssparbanken, Handelsbanken, SEB; Bankgemensamt projekt
för introduktion av SET (Secure Electronic Transactions) på den svenska marknaden.
Delprojektledare, teknisk koordinering för anslutning av bankernas säljföretag,
säkerhetsgranskning, utredningar av ny teknik. Mindre uppdrag och utbildningar för
relaterade företag. 9701 - 0209.
SIFO; Design och implementation av lösning för WWW-baserade undersökningar,
WEBCHECK. Tid: 9705 - 9712 [www.sifo.se]
Posten / Torget; Design och implementation av betalningssystem för Postens
marknadsplats på Internet 'Torget'. Medlemshantering. Lösning för Kortbetalningar online. Anpassningar av Netscape Merchant System. Tid: 9510 - 9805 [www.torget.se]