24 Solutions PCI DSS certifierat – nu godkänd att globalt

24 Solutions PCI DSS certifierat – nu godkänd att
globalt hantera och lagra kreditkortsinformation för
betalkort
24 MAS (Mobile Advertising Solutions AB) dotterbolag 24 Solutions har erhållit sin
ackreditering av Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Den
världsomspännande certifieringen har skapats för att förebygga bedrägerier med kreditkort
genom ökade kontroller runt data och dess exponering. 24 Solutions uppfyller därmed de
krav som de ledande kreditkortskortsleverantörerna Visa, MasterCard och American Express
kräver för drifttjänster kring att hantera och lagra information om betalkort.
Certifieringen är mycket omfattande med fokus på säkerhet och innehåller allt från
övergripande policys, procedurer, nätverksarkitektur och mjukvarudesign till detaljkrav så
som hur långa lösenord måste vara. 24 Solutions har valt att certifiera hela plattformen och
samtliga kunder får därför en fördel via detta utökade säkerhetsarbete. Det finns idag endast
ett fåtal driftleverantörer som har denna kompletta PCI DSS certifiering.
För 24 Solutions, ett DI Gasell företag, som specialiserat sig på att bygga och tillhandahålla
skräddarsydda lösningar med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kostnadseffektivitet
innebär PCI DSS certifieringen ytterligare en konkurrensfördel. Företaget kan nu erbjuda en
färdig plattform som förenklar och förkortar processen för dess kunder att nå marknaden
snabbare med finansiella tjänster.
”Vi är väldigt stolta över att vara en av de första leverantörerna att ha hela vår plattform PCI
DSS certifierad. Det betyder att vi har de policys, processer och system inom säkerhet samt
arbetar aktivt för att förebygga intrång som allt fler företag ställer som krav på. Ett talande
bevis på det är att vi idag kan annonsera att vi startar ett samarbete med Paynova som
erbjuder en internationell helhetstjänst för betalningar via Internet säger Joakim Öhman,
CTO på 24 Solutions”.
Paynova som marknadsför en komplett betalningslösning som tillfredsställer de mest
framgångsrika e-handelsföretagen krav på bedrägeriskydd och personlig service kan nu
expandera sin verksamhet via samarbetet med 24 Solutions. Paynova har tidigare hanterat
driften av denna plattform internt men med ökade krav på tillgänglighet samt målsättning att
fokusera på kärnverksamhetsområdet så var det ett naturligt val att hitta en driftpartner
inom detta område. Svårigheten var att hitta en leverantör som uppfyllde PCI DSS och de
höga tillgänglighetskraven men 24 Solutions erbjudande uppfyllde alla krav.
Mer information om 24 Mobile Advertising Solutions AB:
24 MAS erbjuder inom området Mobil Annonsering affärslösningar som riktas mot
mobiloperatörer globalt. Tjänsteutbudet omfattar allt från paketlösningar för mobilreklam till
datalagring och administration. Företaget arbetar även med traditionella medieföretag
genom att erbjuda dem en mobilkanal för distribuering av annonsbudskap via
reklamfinansierade applikationer och innehållstjänster.
Inom affärsområdet Solutions, IT-lösningar, erbjuds konsulttjänster för kundspecifika behov
och utmaningar. Skräddarsydda lösningar skapas, baserade på specifika krav som
tillgänglighet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Företaget har den breda expertisen och
marknadsinsikt som krävs för att kunna skapa de mest uppdaterade applikationsportalerna,
för att uppnå optimalt dataskydd samt för att skapa interaktion mellan olika
lagringsfunktioner.
För affärsområdet Hosting är fokus systemhantering och övervakning. Tjänsterna inkluderar
datalagring, skydd och hantering av kundinformation med stora datamängder samt
applikationer. Affärskritiska system görs lättillgängliga för användare, samtidigt som de
lagras och distribueras enligt strikta säkerhetsstandarder – allt enligt uppdragsgivarnas
specifikationer och behov.
För mer information om certifieringen eller 24 Solutions kontakta:
Daniel Werner, VD, tele 08 – 535 24 190
Joakim Öhman, CTO, tele 08 – 535 24 102
De kan nås på fö[email protected]
Web adress www.24solutions.com
För mer information om 24 MAS gruppen kontakta:
Tero Turunen, VD
Leif Fågelstedt, Styrelseledamot
De kan nås på fö[email protected]
För mer information om certifieringsprocessen gå till https://www.pcisecuritystandards.org/
För mer information om Paynova gå till http://paynova.com/