word-dokument

advertisement
Mottagit, datum___________________
Intresseanmälan för övertagande av omplaceringshund.
Ansökan är aktuell under en period av tre månader. Om Ni ej hört något ifrån oss under denna
tid ber vi Er att kontakta oss igen för eventuell förlängning eller avsägning. Den vanligaste
anledningen till att Ni ej hört av oss under denna tidsperiod är att det inte har funnits någon
lämplig hund för just Er.
Intresseanmälan kan antingen e-postas till ansvarig hundskötare eller [email protected]
alternativt skickas med post till: Hundstallet, Åkeshovs gårdsväg 10, 168 38 Bromma.
Namn (v.g texta)_______________________________________________________Födelseår_________
Adress__________________________________________Post nr._________Ort____________________
Tel. bostad (obligatoriskt)___________________Mobil__________________Arb.___________________
E-post adress____________________________________________________
Arbete/Skola: Ja / Nej
Så länge kan hunden få vara ensam per dag:______timmar
Vilken/vilka typ av hund har Ni tänkt Er?_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ålder på den önskade hunden:___________________
Kön: Hane / Tik
Har Ni tänkt gå kurs eller på annat sätt aktivera hunden?_________________________________________
______________________________________________________________________________________
Har Ni haft hund tidigare? Om ja vilken ras___________________________________________________
Har Ni gått hundkurser, varit aktiv inom hund etc. tidigare?______________________________________
______________________________________________________________________________________
Lämna 2st referenser men namn och nr (ingen släkting eller familjemedlem) ________________________
______________________________________________________________________________________
Övriga upplysningar som är väsentliga så att vi kan välja ut rätt hund (andra djur, barn m.m)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ort, datum_____________________________Namnteckning_____________________________________
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards