Mod, kommunikation och presentation

1 (1)
INTRESSEANMÄLAN TILL
ARBETSMARKNADSUTBILDNING
KURS: __ Mod, kommunikation och presentation _____
OBS det är mycket viktigt att din meritförteckning hos Arbetsförmedlingen
är uppdaterad och aktuell med arbete/uppdrag/utbildning.
OBS Det gäller inte ”Mitt CV” på Arbetsförmedlingens hemsida
Dina meriter skall även vara verifierade.
Intresseanmälan lämnas in till Arbetsförmedlingen Kultur Media i Göteborg.
Namn:____________________________________________________________
Personnummer:____________________________________________________
Adress:___________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________
Vad är det som gör att Du är intresserad av denna utbildning? (skriv gärna på
separat papper om du inte får plats här)
Hur tror Du att denna utbildning skall medverka till att du får mer arbete ? (skriv
gärna på separat papper om du inte får plats här)
D:\684112271.doc