Korta Vägen - LiU

advertisement
Välkomna till Korta vägen!
Korta vägen – en arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen
Korta Vägen!
• En arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.
• Ett samarbete mellan Linköpings universitet och
Folkuniversitetet
• Utbildningen är heltid under 26 veckor
2
Korta vägen riktar sig till personer som:
• har utländsk bakgrund
• har läst minst 3 år på en utländsk högskola eller universitet
• har en god svensk språkprognos
• är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
• är nyanländ och där det inte förflutit mer än 3 år erhållet
uppehållstillstånd
3
Målsättning med Korta Vägen
Målsättningen med Korta Vägen är att deltagarna ska:
• Öka möjligheterna att få arbete som stämmer med sin
utbildning
• Förbereda sig för eventuella högskole-/universitetsstudier för att
komplettera sin examen eller vidareutbildning för att enklare få
arbete
4
Hur ökar Korta Vägen
möjligheterna till arbete?
• Man studerar mycket svenska, både tal, skrift, grammatik och
yrkessvenska
• Man har praktik under 2-12 veckor inom ditt eget yrkesområde
• Man får yrkescoaching och arbetsmarknadskunskap
• Individuell studie- och yrkesvägledning
• Man lär dig hur det svenska samhället fungerar
5
Hur kan du som enskild eller företag bidra till arbetet
med integration och flyktingmottagande?
• Bidra med praktikplats
• 2-12 veckors praktik inom ett specifikt yrkesområde
• Praktiken kan vara heltid eller deltid (några dagar/vecka)
• Du får en kvalificerad praktikant med akademisk bakgrund
• Deltagaren skaffar sig erfarenhet från en svensk arbetsplats,
utvecklar sin yrkessvenska och kan snabbare komma ut på
arbetsmarknaden
• Praktiskt:
6
•
Det måste finnas en handledare
•
Praktikanten är försäkrad för personskador
•
Arbetet utförs kostnadsfritt
www.kortavagen.nu
www.liu.se
www.folkuniversitetet.se
Download