RESA - Samspelet

advertisement
RESA
Sysselsättningsplatser för
personer med psykisk
funktionsnedsättning
Uppdraget
• Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan
• Syfte
– Att fler med psykisk funktionsnedsättning ska kunna
försörja sig genom eget arbete
– Att fler sociala företag utvecklas
• Projekttid år 2009-2014
Första upphandlingen
• Upphandling av platser
• Arbetsintegrerade sociala företag –
individuellt anpassade arbetsuppgifter
• Ca 500 platser på 37 företag
• Avtalstid t.o.m. 31 maj 2012
Deltagaren
• Psykisk funktionsnedsättning
• Ersättning från Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen eller kommunen
• Behov av långsiktig rehabilitering
• Deltagaren deltar upp till ett år
Resultat, hittills
Antal startade
1002
Antal avslutade och
avbrott
702
Arbete/studier
127
Just nu igång
300
ca 18%
Ny upphandling
• Information
– www.arbetsformedlingen.se
• Anbud till december 2013
• LOV
– Deltagaren väljer leverantör
– Personligt perspektiv
– Närhetsprincip
– Omval
Ny upphandling
•
•
•
•
Avser sysselsättningsplatser
Gärna sociala företag
I befintlig verksamhet
Erfarenhet och kännedom om;
– liknande uppdrag
– målgruppen
• Handledare
Ny upphandling
• Leverantörer som uppfyller kriterierna får
avtal
• Avtal kan slutas under perioden
• Minska eller öka antalet platser
• 2000 kr/vecka
Download