Arbetsdokument

advertisement
ISAKMODELLEN
Arbetsdokument
Checklista yrkesvärdering
Arbetsområde: Administration/kontor
Namn:__________
Ja
Nej
Eventuell
kommentar
Arbetsmiljö och Deltagaren har fått en introduktion om arbetsmiljö
och säkerhet enligt de lagar som finns inom
säkerhet
yrkesområdet och arbetsplatsen.
Deltagaren har fått en introduktion om vad
Ergonomi
systematiska och säkra arbetsrutiner inom
yrkesområdet innebär.
Deltagaren har fått introduktion om vilka
hygienrutiner som gäller inom yrkesområdet.
Hygien
Arbetsuppgifter Klarar arbetsmoment såsom:
Fungerar
Kunskaper om olika programvaror som används i
administrativt arbete(ordbehandlings- och
Kontor/dator
registerprogram, samt mail och internet)
Förmåga att planera, utföra och utvärdera
administrativt arbete, som diarieföring, arkivering,
registrering, minnesanteckningar och protokoll
Förmåga att använda teknik, material och
arbetsmetoder för administrativt arbete såsom
materialförvaltning, personal, information och
kommunikation.
Kunskap om organisation i företag, offentlig
förvaltning och andra organisationer.
Kunskap om dokument som order, faktura,
dokument för inköp och lagerhantering.
Kunna begrepp inom området till exempel blankett,
matt och brev.
Utföra administrativa uppgifter inför möten och
konferenser, till exempel kopiering, utdelning av
material och namnskyltar
Ha mindre grundläggande kunskaper om lagar och
bestämmelser inom det administrativa området.
Tex arbetsrätts-, arkiv- och sekretesslagen
Svara i telefon och ta emot besökare
Kundtjänst
Eventuell
Behöver
förbättras kommentar
Förmåga
Eget ansvar
Fungerar
Uthållighet att utföra arbetsuppgifterna
Förmåga att utföra arbetsuppgifterna effektivt (i
det tempo och med den noggrannhet som krävs)
Närvaro
Meddelar eventuell frånvaro
Arbetets
utförande
Förmåga att arbeta självständigt
Förmåga att arbeta tillsammans med andra
Förmåga att ta egna initiativ
Förmåga att ta emot instruktioner och genomföra
dem
Förmåga att be om hjälp när situationen kräver det
Förhållningssätt Kontakten med kunder
Kontakten med medarbetare
Kontakten med chefer
Deltagit i den sociala samverkan på arbetsplatsen
Servicekänsla (ge kunden vad de önskar)
Eventuellt förklaring till kommentarer:
Behöver
Eventuell
förbättras kommentar
Download