Kontaktkort - Vanda svenska församling

advertisement
KONTAKTKORT
Deltagarens namn och födelsedatum:
Läger:
Föräldrar / Förmyndare:
Namn
Mor / far / annan anhörig
Telefon nr
Kontakt under lägret. Vilken anhörig finns på orten under lägret och kan nås per telefon
under alla tider på dygnet samt vid behov komma och hämta hem deltagaren (t.ex. vid
sjukdom eller regelbrott):
Namn
Förälder / annan?
Telefon nr
Deltagarens sjukdomar, allergier, specialbehov eller annat som lägerledningen behöver
beakta:
Har deltagaren med sig mediciner på lägret:
Ja / Nej
Vilka?:
Får vuxenledarna ge receptfria läkemedel (t.ex. för värk) åt deltagaren:
Ja / Nej
Man får ta bilder/video med deltagaren som får publiceras
på församlingens material, sociala medier, o.dyl.
Ja / Nej
Deltagaren
kan inte simma
kan simma
kan simma lite
Övrig information. (Det går också bra att kontakta lägerledningen per telefon före eller
under lägret):
Underskrift:
Jag har som förälder/målsman tagit del av lägrets trivselregler och uppgett information som gör
lägret möjligast tryggt för deltagaren.
Underskrift och namnförtydligande:
Detta papper bör deltagaren ta med till lägret och
lämna in vid ankomsten
Download