Slutdokument

advertisement
ISAKMODELLEN
Checklista yrkesvärdering
Arbetsområde Arbetsträning Digitalisering av
arkivmaterial
(Namn praktikant)
Hygien
Deltagaren har fått introduktion om arbetsmiljö
och säkerhet enligt de bestämmelser som finns
inom yrkesområdet
Deltagaren har fått en introduktion om vad
systematiska och säkra arbetsrutiner inom
yrkesområdet innebär.
Deltagaren har fått introduktion om vilka
hygienrutiner som gäller inom yrkesområdet.
Arbetsuppgifter
Klarar arbetsmoment så som:
Kontor/ dator
Grundläggande datakunskap och datorvana.
Kunskap och förmåga att själv kunna lägga in nytt
arbetsmaterial i datorn.
Kunskap om dom olika programvaror och sökvägar som
används i det dagliga digitala arkiveringsarbetet (
internet, databashantering, registreringsprogram)
Förmåga att planera, utföra och utvärdera arbetet,
såsom registrering, excerpering och
dokumenthantering.
Kunskap och förmåga att använda teknik, material och
arbetsmetoder för att utföra arbetet på ett självständigt
sätt.
Kunskap om äldre dokument, folkbokföring,
kyrkoböcker och gammelskrift.
Arbetsmiljö och
säkerhet
Ergonomi
1(2)
Ja
Fungerar
Kommentar
Kommentar
Förmåga
Eget ansvar
Arbetets
utförande
Förhållningssätt
Fungerar
Uthållighet att utföra arbetsuppgifterna
Förmåga att utföra arbetsuppgifterna effektivt ( i det
tempo som med den noggrannhet som krävs.)
Närvaro
Meddela eventuell frånvaro
Förmåga att arbeta självständigt
Förmåga att arbeta tillsammans med andra
Förmåga att ta egna initiativ
Förmåga att ta emot instruktioner och genomföra dem
Förmåga att be om hjälp när situationen kräver det
Kontakten med kunder
Kontakten med medarbetare
Kontakten med chefer
Deltagit i den sociala samverkan på arbetsplatsen
Servicekänsla ( ge kunden vad de önskar)
(Ort), (Datum)
_________________
(Namn)
(Befattning), (Företag)
2(2)
Kommentar
Download