Kontrakt natursnoksledare krets/län

advertisement
Överenskommelse för mer snokande:
Ersättning för avgiften till Natursnoksledarekurs
Avtal mellan Naturskyddsföreningen i ________________________________
Kretsens/Länsförbundets namn
och __________________________.
Ditt namn
Naturskyddsföreningen bidrar med hela kostnaden för Natursnoksledarutbildningen i
_____Borås, Fristad_____________________ den _____11-12 okt 2014___________________
Ort
Datum
inklusive reseersättning* till och från kursen.
Deltagaren genomför följande motprestation:
Led minst ______ st Natursnoksaktiviteter i kretsen inom ett år efter avslutad kurs.
I detta arbete ingår att planera aktiviteterna, marknadsföra/informera om dem, samt att
rapportera till kretsen från dessa aktiviteter (mall finns på Naturkontakt).
Representant för krets/län
Deltagaren
__________________________
Ort och datum
________________________________
Ort och datum
___________________________
Underskrift
_________________________________
Underskrift
Visa upp denna överenskommelse för din kursledare.
Krets/länsförbund behåller sedan varsin kopia.
* Deltagaren får blankett för reseersättning på kursen. Behåll originalkvitton – de ska bifogas!
Eva Lindberg
[email protected]
Naturskyddsföreningen/Natursnokarna
Telefon 08-702 65 15
www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards