Bild 1

advertisement
Elektrisk krets
Ström
Spänning
Flödet av elektroner
genom en krets.
Den kraft som puttar
elektronerna framåt.
Mäts i ampere A,
antalet elektroner per
sekund.
Mäts i volt V, som är
skillnaden i laddning
mellan två punkter.
1. Upprop
2. Elektrisk
krets
3. Några
begrepp i
den
elektriska
kretsen
Elektrisk krets
Elektronerna kan bara röra på sig om kretsen är
sluten. Eftersom de måste putta på varandra.
1. Upprop
2. Elektrisk
krets
3. Några
begrepp i
den
elektriska
kretsen
Några begrepp
Likström = Elektronerna vandra åt samma håll hela
tiden. Förkortas DC.
Växelström = Elektronerna kan vandra åt båda
hållen. Förkortas AC.
1. Upprop
2. Elektrisk
krets
3. Några
begrepp i
den
elektriska
kretsen
Ledare är sådana ämnen där
elektronerna lätt kan röra sig från atom
till atom.
Exempel på olika ledare är metaller.
Olika metaller leder ström olika bra.
1. Ledare
2. Isolatorer
3. Ström och
spänning
4. Motstånd
5. Effekt
Isolatorer är ämnen där
elektronerna inte kan röra sig från
atom till atom.
Exempel på isolatorer är:
Plast
Porslin
gummi
1. Ledare
2. Isolatorer
3. Ström och
spänning
4. Motstånd
5. Effekt
Ström och spänning
Ström = mäter antalet elektroner som
passerar varje sekund.
Ström mäts i Ampere.
Spänning = skillnaden mellan två poler. Stor
skillnad ger stor spänning.
Spänning mäts i Volt.
1. Ledare
2. Isolatorer
3. Ström och
spänning
4. Motstånd
5. Effekt
Motstånd = Resistans
Det fungerar på samma sätt som friktion gör.
Resistans mäts i Ohm Ώ.
1. Ledare
2. Isolatorer
3. Ström och
spänning
4. Motstånd
5. Effekt
Sambandet mellan spänning, ström
och resistans kallas för
OHMS LAG
U=R * I
1. Ledare
2. Isolatorer
3. Ström och
spänning
4. Motstånd
5. Effekt
Några begrepp
+
Batteri (DC)
Lampa
Växelström (AC)
1. Upprop
2. Elektrisk
krets
3. Några
begrepp i
den
elektriska
kretsen
Några begrepp
Brytare (av/på)
Rita en krets i ditt block som innehåller ett batteri, en
lampa och en brytare.
1. Upprop
2. Elektrisk
krets
3. Några
begrepp i
den
elektriska
kretsen
Några begrepp
1. Upprop
2. Elektrisk
krets
3. Några
begrepp i
den
elektriska
kretsen
Download