Reseersättning repr.lag 2014

advertisement
Reseersättning representationslag
2014-08-26/eb
Utdrag ur föreningens stadgar
§ 1 Ändamål
Hörnefors IF skall bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens
verksamhetsidé".
Vi är till för ungdomar och övriga idrottsaktiva inom Hörnefors kommundel.
Vi vill bedriva vår idrott så att den medverkar till utveckling såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt.
Vi erbjuder tränings- och tävlingsmöjligheter i olika idrotter för ungdomar inom Hörnefors
kommundel.
Grunden för föreningen är enligt stadgarna att det bedrivs verksamhet i huvudsak med
idrottsaktiva inom Hörnefors med omnejd. Föreningen bedriver även seniorverksamhet där en
del aktiva valt att bosätta sig i Umeå tätort men ändå representera föreningen (t.ex. jobb eller
av utbildningsskäl) Ur ett jämställdhetsperspektiv skall föreningen erbjuda viss reseersättning
till aktiva som representerar föreningens seniorverksamhet om ekonomiskt utrymme finns.
Följande regelverk gäller:
eseersättning utgår med 16 kr per mil.
- 30/3, ca 28 veckor
- 30/9, ca 30 veckor
med resan (träning).
slutlig utbetalning.
.
Det är föreningens styrelse som fattar beslut om föreningen skall erbjuda/alternativt
upphöra med reseersättning utifrån det ekonomiska utrymmet.
Reseersättning representationslag
Reg. Nr: 1:2
Giltig från: 2014-08-11
Ersätter: 2010-10-20
Fastställd av: Styrelse HIF
Download