Broschyr - Solberga Bollklubb

advertisement
”Lira boll med”
Solberga Bollklubb – din lokala fotbollsförening
Domarvoden – S:t Erikscupen 2015
Åldersklass
Huvuddomare
Assisterande domare
P 17-18-19 div 1
710:-
520:-
F 17-18 . P 17-18-19 div. 2-4
615:-
450:-
P/F 16 (2x40 min)
575:-
350:-
P/F 15, 11-manna (2x35 min)
405:-
280:-
P/F 14, 11-manna (2x30 min)
300:-
225:-
P/F 13, 9-manna (2x30 min)
285:-
225:-
P/F 12, 9-manna (2x25 min)
240:-
180:-
P/F 12, 7-manna (2x25 min)
180:-
---
P/F 10-11, 7-manna (2x20 min)
155:-
---
P/F 8-9, 5-manna (2x20 min)
125:-
---
Domarkvittot måste vara fullständigt ifyllt enligt nedan.
Hemmaplan, SOLBERGA BOLLPLAN, FOLKPARKSVÄGEN 107
Hemsida:
E-post:
www.solbergabk.se.
[email protected]
Postadress: BOX 74, 125 22 ÄLVSJÖ
”Lira boll med”
Solberga Bollklubb – din lokala fotbollsförening
Tänk på att det måste gå att läsa vad som står på kvittot. Vi är skyldiga att redovisa våra utbetalda
arvoden till Skatteverket. Alla ofullständigt ifyllda eller oläsliga domarkvitton skapar tyvärr en massa
onödigt extraarbete för föreningens kassör när uppgifterna skall redovisas till Skatteverket.
Pengar till domarvoden kan antingen rekvireras som förskott från kassören, [email protected],
alternativt att man som ledare lägger ut och sedan får betalt i efterhand. De ifyllda domarkvittona kan
antingen lämnas till kassören vid lämpligt tillfälle eller läggas i kassalådan i kiosken. Om det finns
pengar i kioskkassan kan man reglera eventuella utlägg därifrån. Tänk dock på att det alltid bör vara
minst 300 kr i blandade valörer kvar i kassalådan som växel.
Domare i flera matcher i följd
Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast för en match. Reseersättningen delas
mellan de matcher domaren dömer i rad. Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast
för en match. Reseersättningen delas mellan de matcher domaren dömer i rad.
Reseersättning
Resekostnadsersättningar utgår enligt följande:

Vid resa med egen bil utgår ersättning med 3.00 kr/km

Vid resa med egen motorcykel erhålles ersättning med 1.70 kr/km

Ev. avgift för trängselavgifter erhålles (skrivs på restidsarvodesraden på domarkvittot, stryk
restidsarvode och skriv trängselavgift.

Vid resa med allmänna trafikmedel utgår reseersättning enligt SL-trafikens billigaste alternativ
som är accesskort med reskassa. För år 2015 gäller följande
Hemmaplan, SOLBERGA BOLLPLAN, FOLKPARKSVÄGEN 107
Hemsida:
E-post:
www.solbergabk.se.
[email protected]
Postadress: BOX 74, 125 22 ÄLVSJÖ
”Lira boll med”
Solberga Bollklubb – din lokala fotbollsförening
Resekostnadsersättningar utgår INTE enligt följande:

Domaren har inte rätt att ta reseersättning om han åker moped, cyklar eller går till matchen.

Om domaren dömer två eller flera matcher på samma idrottsplats ska reseersättningen delas på
antalet matcher.

Parkeringsavgifter får inte tas ut.
Var noga med att ta upp rätt arvode och reseersättning så slipper kansliet kräva tillbaka pengarna i
efterskott. Vid upprepade förseelser kommer domarens matchlista att justeras.
För mer information – se http://www.stff.se/tavling-domare/domare/domararvoden/
Hemmaplan, SOLBERGA BOLLPLAN, FOLKPARKSVÄGEN 107
Hemsida:
E-post:
www.solbergabk.se.
[email protected]
Postadress: BOX 74, 125 22 ÄLVSJÖ
Download