3.2.5 UTVÄRDERA DINA SÖKBARHETER PÅ ARBETSMARKNADEN!
Kunskapsmål
Denna uppgift kommer att öka deltagarnas förmåga att kommunicera
och öka medvetenheten om arbetsmarknaden och olika
arbetsuppgifter.
Att ha kunskap om hur den moderna arbetsmarknaden fungerar.
För att kunna anpassa jobbansökningar enligt kraven i
arbetssökningsannonserna.
För att kunna ta reda på om den sökbara arbetsmarknaden är stor nog.
Öka kommunikation, lagarbete, öka medvetenheten om sin egen
Nyckelord (t.ex. typ av
situation.
verktyg,
social
kompetens
kategori,
metod)
EQF nivå
Sammanfattning
(kort berättande text)
1 till 4
För att kunna ta reda på om den sökbara arbetsmarknaden är stor nog.
1. Tänk på hur din sökbara arbetsmarknad är just nu.
Hur stort geografiskt område kollar du på?
Vilken typ av positioner (titlar) letar du efter?
Börja nu från ditt jobb-och geografiska område och gör en lista över
potentiella arbetsgivare som finns inom detta område. Samla dem
under olika rubriker, t.ex. industrin, handeln, etc. Vilka positioner finns i
företagen? Hur många anställda finns det i företaget?
Gör en lista över företag ovillkorligt, d.v.s., tänk inte "Johns verkstad,
Jag vill inte sätta dem på min lista eftersom jag inte vill jobba för
honom".
I vilket av företagen kan det finnas arbete som du kan utföra?
Hur många positioner finns det på företaget som jag kan söka??
Anmäl ditt intresse till arbetet senast klockan 2 samma dag.
2. Leta upp 4 jobb du kan tänka dig att ansöka om, prioritera i vilken
ordning du vill ansöka om dessa jobb.
3. Lägg till minst en fullständig ansökan (annons, CV, personligt brev) till
prioritet 1 eller 2 i din tråd i "diskussionen" på den elektroniska chatten
och skicka den till din coach för återkoppling
– Läs ansökningarna från andra och kommentera!
Skicka inte din ansökan förrän du har fått respons från lärarna.
Mål:
Kunskap/Färdigheter/
Kompetenser
Kunskap:
 Kunskap om var man kan hitta information om lediga platser etc.
Grundläggande kunskap om hur man förbereder och anpassa ett
program.
Färdigheter:
 Att kunna skriva en ansökan för en position.
 Att kunna anpassa en ansökan enligt krav.
Kompetens:
 Att kunna genomföra hela processen för att ansöka om en position
inklusive uppföljning.
Variabler att ta hänsyn
 Papper och pennor
till
(t.ex.
material,
 Dator
utrustning)
 Internet
Nivå 1:
 Deltagaren kan börja med ett snävt perspektiv för att börja lära sig
om tekniken.
 Att kunna söka från de upplevda möjligheterna.
Nivå 2:
 Deltagaren identifierar fler möjligheter baserade på ett mindre snävt
perspektiv.
 Deltagaren börjar interagera med andra deltagare, vilket öppnar upp
för lagarbete och ett mer strukturerat arbete.
Nivå 3:
 Deltagarna får utvidga sitt område, både geografiskt och
yrkesmässigt på grund av en bredare förståelse av information som
samlats in.
 Ansökningarna ska dokumenteras och granskas kritiskt.
 Deltagaren gör sina egna prioriteringar om vad man ska ansöka om
och var.
Nivå 4:
 Deltagarna tar fullt ansvar för sin jobbsökprocess.
 Deltagaren utvärderar resultatet av sitt jobbsökande och justerar i
enlighet med resultaten av utvärderingen.
Varaktighet av aktivitet
Övning 1: 1-3 timmar
Övning 2: 1-2 timmar
Övning 3: 2-3 timmar
Bedömning/Utvärdering
Möjligheterna för att gå igenom denna aktivitet är:
Att få resultatet granskat av läraren samt att få möjlighet att göra
nödvändiga ändringar. I nivåerna 3-4 skulle en inbördes utvärdering
vara givande ur flera perspektiv.
Referenser och andra
användbara källor