ÖGONSJUKDOMAR

advertisement
ÖGONSJUKDOMAR
Anna Fryksén Vårdenhetschef
Ögonkliniken Vrinnevisjukhuset
GLAUKOM tidigare grön starr
•
•
•
•
•
Drabbar synnerven och påverkar synfältet
Vanligare orsaken till försämrad syn
Ofta förhöjt ögontryck
Smygande sjukdom
Ovanlig före 50 år men mellan 65-75 år
har mellan 5-6% fått diagnosen
• Kan inte botas, utvecklingen fördröjas
Behandling
• Läkemedel: ögondroppar som sänker
ögontrycket
• Laser behandling
• Operation
Viktiga kontroller
• Synskärpa
• Ögontryck
• Synfält
Katarakt, grå starr
Grumling i ögats lins
Vanligaste orsaken är ålder
Synnedsättning, bländning,
upplever färger annorlunda,
Sämre avståndsbedömning
Sök optiker de skriver remiss till
ögonkliniken
Behandling
• Operation, de flesta operationer är
okomplicerade men helt riskfria operationer
existerar inte. Allvarligare komplikationer som
infektion, närhinneavlossning eller större
blödningar förekommer men är ovanliga.
• Hur bra synen blir efter operationen avgörs om
man har andra synpåverkande sjukdomar.
Hur går operationen till?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dusch och hårtvätt hemma
Ombyte på överkroppen
Ögondroppar som vidgar pupillen och bedövar
Ligger på rygg, tittar upp i en stark lampa
Öppnar mindre än 2 mm i hornhinnan
Linsen smulas sönder av ultraljud
Mjuk plastlins förs in i ögat
Okomplicerad operation tar 15-30 minuter
Får gå hem direkt
Inflammationshämmande droppar i tre veckor
Återbesök vid första ögat efter en vecka
Ålderförändringar i gula fläcken
(AMD)
• Våt och torr
• Torr långsamt förlopp, ingen behandling
• Våt: synförändring eller krokseende som
kommer plötsligt
• Våt går att behandla om den upptäcks i
tid, injektioner av läkemedlet Avastin i
ögat, först fyra sprutor med fyra veckors
mellanrum därefter kontroller och ev
injektioner var fjärde vecka
Torra/rinnande ögon
• Skav, sveda, gruskänsla och en
trötthetskänsla
• Kan vara rödsprängda, kännas torra
• Enbart rinna
• Rubbning i tårvätskans sammansättning,
torra slemhinnor, läkemedelsbiverkan
• Går ej att bota endast lindra symtomen
genom att droppa tårersättningsmedel
När ska jag kontakta ögonkliniken?
• Plötsligt krokseende, suddig central fläck
• Blixtar, nytillkomna svarta prickar, slöjor,
gardin
• Värk i ögat eller tinningen
Primärvården: Huvudvärk, yrsel, infektioner
Optiker: Successiv synnedsättning, kontroll
av ögontryck
Tillgänglighet
• US jour för hela Östergötland kvällar,
nätter och helger. Har öppen och
slutenvård.
• Norrköping Kungsgatan 36 endast
öppenvård, 7.30-17
• Endast tidsbokade besök
• Om svårighet att komma fram på telefon
tid, ring primärvården eller 1177
FRÅGOR?
Tack!
Download