Synkontroll på BVC

advertisement
Ögonkliniken
Visby lasarett
2002-01-31
Reviderat 2014-10-24
Synkontroll på BVC
Åtgärder vid 4 års ålder





0,8 eller bättre på vardera ögat
0,65 ena ögat, 0,8 andra ögat
0,65 på bägge ögonen
0,65 ena ögat, 1,0 andra ögat
Sämre än 0,65 på något öga
=
=
=
=
=
Ingen åtgärd
Ny kontroll vid 5 år
Ny kontroll vid 5 år
Remiss
Remiss
Åtgärder vid 5 års ålder
 Sämre än 0,8 på något öga
= Remiss
Alla barn
 Remiss vid misstänkta syn/ögonproblem eller skelning även om barnet klarat syntestet
Instruktioner gällande synundersökning
 HVOT-tavlan i belysningsskåp med två st 30w lysrör
 Undersökningsavstånd 3 meter
 Klara minst 5 av de första 6 symbolerna för godkänt
 Hudvänlig tejplapp för det icke testade ögat
Råd gällande synundersökningen
 Innan barnet tröttnar
 Endast peka på enstaka symboler på de översta raderna
Lena Jacobson
Barnögonläkare, docent
Ögonkliniken Visby lasarett
Kerstin Holmblad
Ortoptist
Ögonkliniken Visby lasarett
C:\Users\8qg8\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.IE5\B6FZ0N5N\¤¤BVC-synkontroll 1410.docx
Download