Die Waßeranalyse

advertisement
VATTENLAB
Rapport
Visby
Kund
Provnummer: 021
Björn-Erik Franzén
Nickarve Hejdeby
621 76 Visby
Provuppgifter
Provmärkning:
Nickarve 1:19 och 1:6
Provtagningsplats: Kökskran
Provtagning:
Kund
Provtagare:
Kund
Mikrobiologisk undersökning
Analys
Temperatur vid provtagning
Temperatur vid ankomst till lab.
Escherichia coli
Koliforma bakterier vid 35C
Antal mikroorganismer vid 22C
Metod
Colilert
Colilert
ISO EN 6222
Provtagningsdatum: 2011-04-26
Ankomstdatum:
2011-04-26
Ansättningsdatum: 2011-04-26
Klardatum:
2011-04-29
Resultat
17,0
<1
<1
0
Enhet
C
C
per 100 ml
per 100 ml
per ml
Bedömning:
Tjänligt som dricksvatten för enskild förbrukning enligt SOSFS 2005:20(M), mikrobiologiska
parametrar.
_________________________________
Ansvarig undersökare
Vattenlab Visby
Väskinde Nors 606
622 75 Visby
Telefon 0739-36 09 22
Org. Nr. 540122-3259
VAT-nr SE540122325901
Download