Hörselvårdens kursverksamhet 2016

advertisement
Hörselvårdens
kursverksamhet
2016

Hörselkurs för dig som är pensionär
Denna kurs vänder sig till dig som vill veta hur hörselsystemet
fungerar, veta mer om olika hörselskador och om hur just din
hörsel fungerar. Vi pratar om kommunikation i vardagen och om
vilka strategier som kan underlätta i livet. Vi diskuterar också
om hur det faktiskt är att leva med hörselnedsättning. Du får
träffa andra i liknande situation och det blir tillfälle att dela
erfarenheter och vardagstips. Du kommer också att få se hur
skrivtolkning fungerar.
Anhöriga/närstående är varmt välkomna!
Kursen är uppdelad på två tillfällen x 2 timmar.

Hörselkurs för dig i yrkesverksam ålder
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar, är
arbetssökande och/eller studerar. Se innehåll för Hörselkurs för
pensionärer och Fixarkurs. Utöver detta så informerar vi om
arbetstekniska hjälpmedel för möten, konferens och telefon
mm, hur man kan få hjälp med det och hur man ansöker. Du får
också se en demonstration av skrivtolkning. Vi har även med
en sjukgymnast som visar praktiska övningar och avspänning.
Kursen är på 2 heldagar.

Fixarkurs för alla
Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om det
praktiska kring dina hörapparater. Du kommer att få lära dig
enkel felsökning om dina hörapparater skulle sluta att fungera.
Vi går igenom en hel del om batterier, hur du gör rent din
hörapparat, byter filter och slang. Det blir även praktiska
övningar i detta! Du får information om hörslingor, hur de
fungerar och vad de kan användas till. Du får även information
om TV-textning och skrivtolkning. Vi informerar också om
telefoner, både fasta och mobila, vilka tillbehör man kan
använda sig av samt telefoneringsteknik.
Anhöriga/närstående är varmt välkomna!
Kursen är vid ett tillfälle och håller på 2 timmar.

Aktiv kommunikation
Denna kurs är en interaktiv kurs för dig som upplever din
hörselnedsättning som jobbig och har
kommunikationssvårigheter i vardagen. Kursen vill öka
medvetenheten om hörselnedsättningen och dess
konsekvenser, men framförallt visa hur man kan underlätta i
olika kommunikationssituationer. Målet är att förbättra
livskvalitén och välbefinnandet för personer med
hörselnedsättning och deras anhöriga.
Anhöriga/närstående är varmt välkomna!
Kursen består av fem tillfällen under 5 veckor.
Varje träff pågår i 2 timmar.
Så här får du kontakt med oss:
Tidsbeställning och rådgivning:
Samtalsbokning via talsvar på 0498-26 83 33
Fax: 0498-26 83 41
E-post: [email protected]
Via sms (enbart sms): 070-447 75 31
På samtliga kurser använder vi hörslinga. Är du i behov
av skrivtolk eller teckenspråkstolk, kontakta
Tolkcentralen.
Post och besöksadress:
Hörcentralen
Visby lasarett
621 84 Visby
Pedagogiska hörselvården
Korpen
Brömsebroväg 8
621 23 Visby
Download