Vi vill gärna veta vad du tycker!

Hörsel- och Balanskliniken
Hörselhabilitering Barn och Ungdom
Rosenlunds sjukhus, plan 8
Vi vill gärna veta vad du tycker!
  
  
1. Hur var det första gången du kom till Rosenlund?
Hur är det nu? (om du har varit här tidigare)?
2. Vad kan vi göra för att det ska kännas bra att komma hit?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Vad tycker du ska finnas i väntrummet? _____________________________
______________________________________________________________
Vad kan man göra när man väntar?_________________________________
______________________________________________________________
4. Hur ska personalen vara mot dig när du kommer på besök?_____________
______________________________________________________________
5. Hur vill du få mer kunskap om hur det är att ha en hörselnedsättning, om
hörapparater och andra hjälpmedel? (du får skriva flera svar)
föräldrar
personal
andra personer
skriftlig information (broschyrer, böcker)
6. Känner du till hörselhabiliteringens hemsida?
internet
Ja
nej
Om du svarat ja; Vad skulle du mer vilja ha på hemsidan? _______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Har du några andra tankar och idéer som du vill berätta för oss?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Hur gammal är du som svarat på frågorna?____________________________
Tack för att du svarade på frågorna!