Hörsel- och Balanskliniken, Enheten för Diagnostik

advertisement
Hörsel- och Balanskliniken, Enheten för Diagnostik
Välkommen till kurs i Barnaudiologi den 18 - 19 september 2017
Tid och plats:
Registrering måndag 18/9 kl. 08.30 - 09.30
Kursen slutar tisdag 19/9 kl. 16.00
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge alternativt Solna
Kursen äger rum på C1:87, alt. öronklinikens föreläsningssal
Meddelande om kursen blir i Solna eller Huddinge kommer att
skickas ut senast i början av juni.
Karta över Huddinge Universitetssjukhus bifogas.
Kostnad:
Kursavgiften är 4500 kr som betalas in till Karolinskas bankgiro
5007-6322 på Swedbank. OBS! Glöm inte att ange kostnadsställe
36120 samt namn på deltagaren/deltagarna” vid betalning!
Vägbeskrivning:
Till Karolinska i Huddinge reser du med pendeltåg från
T-Centralen till Flemingsbergs station. För mer info se www.sl.se
Hotell:
Ni som ej bokat hotell rekommenderas hotellbokningssajten
www.bokahotell.se
Förtäring:
Kaffe/te, frukt och lunch ingår i kursavgiften.
Meddela allergier och ev. specialkost till [email protected]
Middag måndagen den 18/9.
Anmäl dig till [email protected] senast 4 september 2017
Vi ser fram emot ditt deltagande!
Referenslista:
Rekommenderad läsning: se bifogade filer
PROGRAM + REF-LISTA BIFOGAS SENARE
Väl mött!
Esma Idrizbegovic
Birgitta Tengroth
Hörsel- och Balanskliniken, Enheten för Diagnostik
Preliminärt program Kurs i Barnaudiologisk Diagnostik den 18 - 19 september 2017
Ämne
Föreläsare
Information
Elektrofysiologi: ABR, ASSR,
James Hall
”Webinar” via adobecontakt
distorsionsprodukter, WBT
som ger möjlighet till direkt
kommunikation med
föreläsaren och kursdeltagarna
kan då ställa frågor
CMV
Gordana Bogdanovic, Klin.
Virologi, Karolinska
Universitetssjukhuset
CT/MR vid utredning av
Kajsa Edholm, Bilddiagnostik
hörselnedsättning
Karolinska
Universitetssjukhuset
Hörselgenetik
Anna Lindstrand, Klinisk
Genetik Karolinska
Universitetssjukhuset
Barn och ungdom med
Psykolog Kristina Jansson,
neuropsykiatriska diagnoser
Hörselhabiliteringen för Barn
och hörselnedsättning/
och Ungdom
hyperacusis/tinnitus
Inneröremissbildningar och
CI-kliniken
CI, indikationer för EAS
Tid för diskussioner och fallbeskrivningar.
Kursdeltagarna är välkomna att skicka in fallbeskrivningar och frågor i förväg.
Program med tider för föreläsningarna samt information om kurslokal kommer att skickas ut
så snart som möjligt.
Download