Välkommen till Skogskällan

advertisement
Välkommen till Skogskällan
Fullersta rektorsområde
grundskolor.huddinge.se/sv/kallbrinksskolan
Ansökan – önska skola
•
Ansökan sker via e-tjänsten www.huddinge.se/skola
•
Ansökningsperiod:1 januari -14 februari 2014
•
I första hand behandlas de som är folkbokförda (enligt
Skattemyndigheten) i Huddinge senast 14 februari 2014
•
Prioriteringsordning
•
Syskonförtur – barn samtidigt inom F-3
•
Relativ närhet
•
Rektor fattar beslut om placering
•
Väntelista
Antagningen till Skogskällan
• Brev om beslut i slutet av mars
• Inskolning i två etapper
• Övergångssamtal i slutet av maj.
• Inskolningssamtal och inskolning i augusti
• Föräldramöte i början av höstterminen
Fritidshem
• Blankett eller ansökning via e-tjänst
• Skolbarnsomsorgen bedrivs i förskoleklassen men med gemensamma
aktiviteter från 8.00-16.00 (övriga tider är det gemensamt fritids)
• Avgifter och regler finns på www.huddinge.se/skola
En bro mellan förskola och skola.
En dag i förskoleklass:
8.15 börjar vi med samling
8.30 arbetspass
9.00 fri lek inne/ute
9.30 arbetspass
10.30 lunch
11.00 uterast
11.40 samling/ saga
12.00 Fritids börjar/ lekgrupper
14.00 mellis
14.30 forts fritids
Värdegrund
Vi tränar på det sociala samspelet genom att:
•
Samarbeta med andra och arbeta självständigt.
•
Arbeta med empati.
•
Visa varandra hänsyn.
•
Känna igen egna och andras känslor.
•
Våga stå för det jag tycker.
•
Ha gemensamma regler.
•
Skapa en gruppkänsla, från jag till vi.
7
Språklek
• Vi arbetar bl.a. med ”Bornholmsmodellen” som utvecklar barnens
språkliga medvetenhet samt underlättar läs- och skrivinlärningen.
• Vi har regelbunden högläsning både i kapitelböcker, bilderböcker och
faktaböcker.
• Vi samtalar och det lästa för att utveckla läsupplevelsen, ordförrådet och
läsförståelsen. Barnen skriver bokstäver, ord eller meningar i olika
vardagliga situationer.
• Vi arbetar med berättelsestrukturen genom att berätta och rita.
• Vi arbetar även med rim, ramsor, stavelser och bokstavsljud.
Matematik
•
Träna lägesord, former, siffror, storleksbegrepp, tal, antal,
flera, färre.
•
Väcka intresse för matematik.
•
Vi lyfter matematiken i vardagen på många olika sätt. Vi
resonerar, undersöker, och provar olika matematiska
lösningar.
Rörelse
•
Vi är i skolans idrottshall och ute. Där får vi hänga, klättra,
balansera och träna alla grundfärdigheter.
•
Vi leker lekar, tränar turtagning, gör äventyrsbanor och
använder bollar.
•
Vi åker skridskor och badar.
Bild, form, skapande, musik och
drama.
Traditioner
•
Lucia
•
Soaré
•
Skogskällans dag
•
Skol-OS
•
Gemensamma teman
•
Utställningar
•
Öppet hus
Teknik och magi
Download