Remissvar avseende detaljplan för Vinkeln 7, Kungens Kurva

advertisement
Huddinge kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
141 85 Huddinge
Stockholm, den 31 maj 2013
SBN 2012/70
Remissvar avseende detaljplan för Vinkeln 7,
Kungens Kurva, Huddinge
Stockholms Handelskammare har givits tillfälle att lämna synpunkter i
rubricerat ärende.
Efter konsultation av Stockholms Handelskammares medlemmar inom
Huddinge kommun har inga kommentarer om detaljplanen inkommit och
Handelskammaren har inga synpunkter.
Karolina Krön
Projektledare Stockholms Handelskammare och ansvarig för lokala
Handelskammaren Huddinge.
Box 16050, 103 21 Stockholm
Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00
E-post: [email protected] www.chamber.se
Org. 556095-7952 Momsreg. SE556095795201
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards