Välkommen till det 4:e utbildningsseminariumet i pediatrisk nefrologi

advertisement
Välkommen till det 5:e Utbildningsseminariumet i Pediatrisk Nefrologi!
Kursansvarig:
Svensk barnnefrologisk förening.
Målgrupp:
Läkare med barnnefrologi som aktuell eller blivande profilering.
Ämne:
Tubulopatier och elektrolytrubbningar.
Årsmöte.
Tidunkt:
29-30 sept 2009 (10.30 dag 1 – 15.00 dag 2)
Plats:
Bosön’s Konferenshotell, Lidingö, www.boson.nu
Föreläsare:
Gianni Celsi, Barnens Sjukhus, Karolinska Huddinge, Stockholm
Mia Herthelius, Barnens Sjukhus, Karolinska Huddinge, Stockholm
Sverker Hansson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Svante Swerkersson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Peter Barany, Njurmedicinkliniken, Karolinska Huddinge, Stockholm
Anita Aperia, professor emeritus, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Expertpanel: Ulla Berg & Ulf Jodal
Kostnad:
3000 Kr inkl moms (kurs samt helpension från lunch dag 1 tom lunch dag 2)
Anmälan:
Insändes senast 2009-06-08 till:
Kerstin Abelson Storby via mail
[email protected]
Ange namn, klinik samt e-mail-adress (obligatoriskt)
Anmälan är bindande!
Antalet deltagare är maximerat varför anmälningsdatum prioriteras!
Bekräftelse på anmälan skickas senast 2009-06-12 per e-mail.
Betalning:
3000 Kr inbetalas senast 2009-08-21 på plusgiro 155141-5 (BANK2)
Ange namn, klinik samt att pengarna skall in på acesskonto 9230-1046583, BLF’s sektion för
pediatrisk nefrologi! Annars kommer inte pengarna till oss och/eller vi vet inte vem som har
betalat! OBS! Föreningen har inget organistationsnummer!
Bosön kräver förskottsinbetalning varför ingen återbetalning av inbetald avgift kan ske.
Varmt välkomna! Vi ser fram emot ett mycket lärorikt, diskussionsrikt och trevligt seminarium!
Mia Herthelius, Kerstin Abelson-Storby, Svante Swerkersson
Download