PROTOKOLL FÖR STUDIE
Effekter av postnatala serumnivåer av IGF-1 och IGFBP-3 på utveckling av
njurar, njurfunktion och bentäthet hos prematurfödda barn vid 4 års ålder.
(Undersökningen görs på Barnfysiologen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och
skal genomföras under en dag när barnet har fyllt 4 år)
Datum:
P.nr:
Namn:
Ålder:
______________________________
______________________________
___________________________________________________________
____________
□ EMLA-kräm Tid: ________
□ Vikt _____ kg
Längd ______ cm
Blodtryck _____/_____
Fotlängd_____ cm
Tid: _______
Puls _____ per/min
□ Urinprov(testremsa); U-Albumin _____ U-Glukos _____
U-Leukocytar _____ U-Nitrit _____
U-Hemoglobin _____
U-Acetoacetat _____
□ Urinprov (frysa);U-Ca, U-fosfat, U-CTX , U-albumin/kreatinin kvot(morgonurin), U-Ntx
□ Uppsättning av Venflow-kathether och blodprovstagning
S-Natrium, S-Kalium, S-Calcium(joniserad), S-Kreatinin(enzym), S-Urea, S-Cystatin-C, SAlbumin, S-Fosfat, S-total ALP, S-Leptin, S-Osteocalcin, PINP, TRAP, S-α1mikroglobulin, S--2-mikroglobulin, S-IGF-1, S-IGFBP-3.
Tid: ____
□ Crom 51 EDTA clearance; undersökningstid (2)-4 timmar
Tid (påbörjas): _______
Tid (avslutas): _______
□ Helkropps DXA-undersökning(dual-energy x-ray absorptiometry); undersökningstid 5-10
minuter
Tid: _____
□ Häl-DXA; undersökningstid
Tid: _____
□ Njurscintigrafi DMSA
Tid: _____
□ Minirintest (U-Osmolalitet); som utförs i hemmet, dagtid eller nattetid, beroande på om
barnet har nattenures eller ej.
Information utlämnas till föräldrar; provrör, Minirin® tabletter, kuvert och etiketter.
Göteborg 2003-09-01
Jón Sigurdsson Barnläkare
Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Tel: 031-343617
E-post: [email protected]