Sköldkörtels lokalisering med isotopundersökning

PATIENTANVISNING
www.hns-bilddiagnostik.fi
NUKLEÄRMEDICIN
Sköldkörtels lokalisering med isotopundersökning
Undersökningstid
Du har fått en remiss till sköldkörtels
lokalisering med isotopundersökning.
Undersökningen förutsätter att du kommer till
undersöknings platsen två gånger.
Första besök du får spårämne och det tar cirka
15 minuter. Andra besök gör man den
undersökning och det tar cirka 1 timme.
Förberedelse för undersökningen
Näringsämne rekommenderat: 1 - 2 veckor
innan undersökningen är att undvika
användningen av bordssalt, havsfisk, äggprodukter, växtbaserade läkemedel och tång
preparat, mejeriprodukter upp till 6 koppar om
dagen, saltfattig kost.
För att undersökningsämnet skall absorberas
tillräckligt bra får du inte äta eller dricka 2
timmar före och inte heller 2 timmar efter
sväljandet av jod kapseln. Följande dag, då
bildtagningen utförs, får du äta och dricka
normalt.
Din läkare kommer att avgöra och ge
instruktioner om medicin nödvändigt.
Läkemedel som används för att behandla
hypertyreos (Tyrazol) skall vanligen vara på
paus i 2 dagar före undersökningen.
Läkemedel som används för att behandla
hypotyreos (Thyroxin) skall avbrytas minst 3
veckor före undersökningen. Medicineringen
kan påbörjas normalt efter undersökningen,
om inte läkaren föreskriver annat.
vi dig meddela vårdpersonalen
undersökningen påbörjas.
innan
Undersökning
Undersökningen utförs för att utreda
sköldkörtelns storlek, form, morfologi och
aktivitet.
Vid
det
första
besöket
får
du
undersökningsämnet i form av en kapsel, som
ni sväljer med vatten. Kapseln innehåller en
liten mängd radioaktivt jod, som söker sig till
sköldkörteln.
Bildtagning med gammakameran kan utföras
efter ett dygn, varvid också sköldkörtelns
funktionsaktivitet kan mätas. Under mätningen
ligger du stilla på undersökningsbordet.
Bildtagningen är smärtfri.
Efter undersökningen
Ammande mödrar bör ha 3 dygns avbrott i
amningen efter undersökningen. All mjölk som
pumpats ut under avbrottet hälls bort.
Annat som bör observeras
Undersökningsresultatet
behandlade läkaren.
får
du
av
den
Om du inte kan komma till undersökningen,
vänligen rapportera det så snart som möjligt till
din prövning ställe.
För en undersökningstid som varken utnyttjas
eller avbokas uppbär vi en avgift.
Undersökningen utförs i regel inte vid
graviditet. Om det är möjligt att du är gravid ber
Anvisningen i HUS-internet: www.hns-bilddiagnostik.fi > Information om undersökningar >
Träder i kraft: 28.03.2017
Språkversionerna: suomi, ruotsi, englanti
Undersökning: 7605 Pt-KilpirG Kilpirauhasen gammakuvaus + laskenta (BA1MN)