PATIENTANVISNING Ultraljudsundersökning av hjärnan – barn

advertisement
PATIENTANVISNING
www.hns-bilddiagnostik.fi
RADIOLOGI
Ultraljudsundersökning av hjärnan – barn
Ert barn har fått en remiss till en
ultraljudsundersökning.
Information
om
undersökningsstället och -tiden får ni av
vårdenheten.
Undersökningen tar cirka 20 minuter. Då
röntgenenheterna också sköter akutpatienter
kan väntetiden därför ibland förlängas.
Reservera
cirka
60
minuter
för
undersökningsbesöket.
Vi rekommenderar att barnet ledsagas av en
eller två personer.
Efter undersökningen
Ultraljudsundersökningen kräver ingen eftervård.
Undersökningssvaret skickas till den enhet
som vårdar barnet. Om ni inte har fått en
mottagningstid eller telefontid, kontakta den
vårdande enheten.
Annat som bör observeras
Ta med barnets FPA-kort eller personkort.
Förberedelse för undersökningen
Undersökningen
kräver
inga
särskilda
förberedelser. Det är bra om barnet äter före
under-sökningen så att han eller hon är lugn
medan undersökningen pågår. Ta gärna med
t.ex. en napp, mjölkflaska, saftflaska osv. åt
småbarn.
Undersökning
Ultraljudsundersökningen är smärtfri och
medför inte exponering för strålning. Medan
undersökningen pågår ligger barnet på
undersökningsbordet med huvudet mot den
som utför undersökningen. Den som utför
undersökningen stryker varmt gel på hjässan
och undersöker hjärnan från olika håll med
hjälp av en ultraljudsgivare.
Anvisningen i HUS-internet: www.hns-bilddiagnostik.fi > Information om undersökningar > Ultraljudsundersökningar
Träder i kraft: 1.1.2016
Språkversionerna: Aivojen ultraäänitutkimus – lapset, Ultraljudsundersökning av hjärnan – barn, Ultrasound examination
of the brain - children
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards