patientanvisning spirometri- och bronkdilatationsprov

advertisement
PATIENTANVISNING
SPIROMETRI- OCH BRONKDILATATIONSPROV
Beställ tid för undersökningen på laboratoriet.
Datum_______ / _______ 20_______
kl. __________
Före undersökningen
2 timmar
2 timmar
4 timmar
undvik kraftig fysisk påfrestning
ingen tobaksrökning ( inte heller elcigaretter)
inget kaffe, te, coladrycker eller andra uppiggande eller koffeinhaltiga
ämnen och inga tunga måltider (men inte helt utan mat)
ingen alkohol
frisk från sjukdomar i andningsvägarna (t.ex. influensa)
1 dygn
2 veckor
Medicinering



Innan diagnostiseringen är det viktigt med läkemedelsuppehåll, om inte läkaren
särskilt har gett anvisningar om att du ska ta medicin som du andas in före
undersökningen.
När astmabalansen ska utredas behövs inga uppehåll, utan du tar de mediciner
som du tar regelbundet som vanligt, om läkaren inte särskilt har gett anvisning om
uppehåll.
Kontrollera behovet av uppehåll i medicineringen hos din läkare.
12 timmar utan_________________________
dygn utan ______________________________
övriga eventuella läkemedel som vanligt
alla läkemedel som vanligt
OBS: Om du inte kan komma vid avtalad tid ber vi dig vänligen meddela detta så fort
som möjligt. Icke avbokade tider debiteras.
Mer information om laboratoriet: tfn 010 380 3800 (växel)
aava.fi
PATIENTANVISNING
MEDICINER SOM PÅVERKAR SPIROMETRIUNDERSÖKNINGEN (handelsnamn)
KORTIKOSTEROIDER
4 veckor om steroideffekten ska uteslutas:
Aerobec, Alvesco, Asmanex, Beclomet, Budenofalk, Budesonid, Dexametason, Entocort,
Flixotide, Hydrocortison, Medrol, Novopulmon, Prednisolon, Prednison, Pulmicort, Solomet
NATRIUMKROMOGLIKATER OCH NEDOKROMIL
12 timmar
Lomudal
24 timmar
Tilade
SYMPATOMIMETIKA
12 timmar
Adrenalin, Airomir, Bricanyl, Buventol, Ventolastin, Ventoline
48 timmar
Foradil, Formoterol, Oxis, Serevent
3 dygn
Anoro, Incruse Ellipta
7dygn
Onbrez
ANTIKOLINERGIKA
24 timmar
Atrodual, Atrovent, Atrovent comp, Ipramol, Ipratropiumbromid, Ipraxa
2 dygn
Eklira, Duaklir Geniar
4 dygn
Spiriva
12 dygn
Seebri, Ultibro
FENYLIPROPANOLAMIN
12 timmar
Rinexin
TEOFYLLINER
3 dygn
Aminocont, Nuelin depot, Retafyllin, Theofol, Theofol comp
aava.fi
PATIENTANVISNING
LEUKOTRIENANTAGONISTER
3 dygn
Accolate, Astecon, Montelukast, Singulair
ANDRA SOM PÅVERKAR LUFTRÖREN
5 dygn
Daxas
ALLA HOSTMEDICINER
3 dygn
KOMBINATIONSPREPARAT
(4 veckor om steroideffekten ska uteslutas)
4 veckor
Innovair, Seretide, Symbicort, Relvar, Bufomix, Flutiform
aava.fi
Download