PATIENTANVISNING Barn vaken-EEG och förberedelser inför

advertisement
PATIENTANVISNING
www.hns-bilddiagnostik.fi
KLINISK NEUROFYSIOLOGI
Barn vaken-EEG och förberedelser inför undersökningen
Vid EEG (elektroencefalografi) registreras
hjärnans
elektriska
aktivitet.
Undersökningen utförs till exempel för att reda
ut
orsaken
till
anfallssymtom,
utvecklingsstörningar
eller
störningar
i
språkutvecklingen.
Undersökningen
är
smärtfri.
Registreringen lyckas bäst när barnet är lugnt
och
avslappnat.
Vid
undersökningen
registreras vakenhet med ögonen både öppna
och slutna. Beroende på barnets ålder kan det
också bli aktuellt att använda en blinkande
lampa eller att be barnet att andas djupt i några
minuter.
Förberedelse för undersökningen
Undersökningen pågår vanligen i 1 – 11/2
timme
beroende
på
orsaken
till
undersökningen.
Undersökningen lyckas bäst om barnet är lugnt
och avslappnat. Barnet behöver alltid en
ledsagare, helst mamma eller pappa. Barnet
får inte vara hungrigt. För spädbarn och barn i
lekåldern är det bra att ta med en saft- eller
mjölkflaska, en napp, en kär leksak eller en
egen cd-skiva. För syskon bör en vårdplats
ordnas för den tid undersökningen tar. Förutom
barnet får endast en ledsagare närvara i
undersökningsrummet.
För att elektroderna ska få en god kontakt
måste håret vara rent och torrt (använd varken
gel, lack eller olja). De läkemedel som läkaren
ordinerat kan tas enligt anvisningarna. Ta med
till undersökningen uppgifter om barnets
medicinering.
Efter undersökningen
Undersökningsresultatet får du av den
vårdande läkaren. Om du inte har fått en
mottagningstid eller telefontid, kontakta den
vårdande enheten.
Annat som bör observeras
Undersökningsbesöket är avgiftsfritt.
Meddela enligt ankomstanvisningarna om
du inte kan komma på undersökningen på
överenskommen tid.
Undersökning
Undersökningen inleds med att på barnets
huvud placeras en elastisk elektrodmössa. För
att elektroderna ska få god kontakt används en
vattenlöslig kontaktgel.
.
Anvisningen i HUS-internet: www.hns-bilddiagnostik.fi > Information om undersökningar >
Träder i kraft: 27.3.2017
Språkversionerna: Lasten EEG-tutkimus ja siihen valmistautuminen, Barn-EEG och förberedelser inför undersökningen,
Paediatric EEG Examination and Preparations
Download