(visuella reaktionspotentialer) och förberedelser för undesökningen

advertisement
PATIENTANVISNING
www.hns-bilddiagnostik.fi
KLINISK NEUROFYSIOLOGI
VEP (visuella reaktionspotentialer)
undesökningen
och
förberedelser
för
VEP (Visual Evoked Potential) är en smärtfri
undersökning som används för att utreda
synnervsfunktionen.
Undersökning
Förberedelse för undersökningen
Med undersökningen utreder man hur nervimpulserna löper från näthinnan i ögat till den
visuella hjärnbarken. Undersökningen görs i
sittande ställning. Ögonen undersöks ett i taget
med det andra ögat övertäckt. Som retning
används ett växlande rutmönster eller
blinkningar med klart ljus (Flash-VEP).
Vuxna:
För att få en bra elektrodkontakt ska håret vara
rent och torrt. Använd inte hårvårdsprodukter.
Före undersökningen kan du äta och dricka
normalt samt inta läkarordinerade läkemedel
enligt anvisningarna.
Barn:
För att få en bra elektrodkontakt ska barnets
hår vara rent och torrt (använd inte gel, spray
eller olja).
Undersökningen lyckas bäst när barnet är lugnt
och avslappnat. Barn behöver alltid en följeslagare, helst mamma eller pappa. Barnet får inte
vara hungrigt. Det lönar sig att ta med en safteller mjölkflaska, napp, någon kär leksak eller
en cd-skiva för spädbarn och barn i lekåldern.
Syskon ska vårdas på annat håll medan
undersökningen pågår.
I början av undersökningen fäster man elektroder på huden på patientens huvud.
Undersökningen tar cirka en timme. Om du använder glasögon ska du ta med dem till undersökningen.
Efter undersökningen
Du får undersökningens resultat av den
vårdande läkaren. Kontakta den vårdande
enheten om du inte har fått en mottagningseller telefontid.
Annat som bör observeras
Meddela enligt ankomstanvisningarna om
du inte kan komma på undersökningen på
överenskommen tid.
.
Anvisningen i HUS-internet: www.hns-bilddiagnostik.fi > Information om undersökningar >
Träder i kraft: 27.3.2017
Språkversionerna: VEP (visuaalinen herätevaste) ja siihen valmistautuminen, VEP (visuella reaktionspotentialer) och
förberedelser för undesökningen, VEP (Visual Evoked Potential) and how to prepare for it
Download