Medicinska aspekter på språkstörning

Medicinska aspekter på
språkstörning
Eva Vikberg Martinez
Barnneurolog
Lycksele 140828
Språkcentrum i hjärnan
Tinninglob= temporalloben
Språkstörning hos barn
Perinatalt
Epilepsi
Syndrom
Autism / neuropsykiatri
Utvecklingsrelaterat / mognad
Metabol sjukdom
Infektion
Trauma
Sociala faktorer
Annan somatisk sjukdom
Benign barnepilepsi
15 -25 % av alla barnepilepsi
Ärftlighet finns, kromosom 15
Epilepsifokus i tinningloben
Talsvårigheter
Speciella EEG-förändringar
Postiktal
God prognos
LKS/ Landau – Kleffner Syndrom
Primärt normal utveckling
Tappar talförmågan
Utvecklingen går tillbaka
Förstår ej ljud eller tal
Autismliknande tillstånd
EEG vaket o sömn- tinninglobfokus
MRT
Valproinsyra, Lamotrigin
ECSWS
Epilepsy with Continuous Spikes and Waves
during slow-wave Sleep
<1%
Normalt EEG dagtid
Spike and wave under sömn
MRT, PET, SPECT
Tre stadier
Behandla
Prognos ej alltid god
Abscenser ( Petit Mal )
Frånvarande
Svarar ej på tilltal
Generaliserade anfall
EEG 3-4 hz
Minns ej
Prognos ofta god
Status epilepticus
30 min
Utmattad hjärna
Konvulsivt / icke konvulsivt
Syndrom
Downs
CATCH
Möbius
Operculum
Neville
Flera andra med kognitiva
funktionnedsättningar
Klinisk handläggning
Anamnes
Status
Provtagning
Neuroradiologi
Medicinering
Teamhandläggande