PATIENTANVISNING pH-impedansmätning av esofagus och cardia

PATIENTANVISNING
www.hns-bilddiagnostik.fi
KLINISK FYSIOLOGI
pH-impedansmätning
långtidsregistrering
av
Undersökningstid
Du har fått en remiss till en pHimpedansmätning av esofagus (matstrupen)
och cardia, långtidsregistrering.
För installation av registreringsapparaten
reserveras den första dagen cirka en timme.
Följande dag tar det cirka 10 minuter att ta bort
registreringsapparaten.
Förberedelse för undersökningen
Före undersökningen ska du vara
4 timmar
utan mat och dryck
1,5 dygn
utan alkohol
Om du har typ 1-diabetes, ska du komma
överens med din behandlande läkare om
ovanstående anvisningar för förberedelse.
Före undersökningen ska du vara utan
följande läkemedel:
7 dygn utan syreblockerare
☐ 2 dygn utan H2-blockerare
esofagus
och
cardia,
registreringsapparaten. Under registreringen
ska du i dagboken anteckna måltider, när du
har varit i liggande ställning och de symptom
du haft.
Du kan följa en normal dagsrytm under
undersökningen. Apparaten får inte bli blöt.
Undvik att ligga ner på dagen.
Under registreringen får du äta med 3 – 4
timmars mellanrum. Om du dricker kaffe eller
te, gör det i samband med måltider. Undvik
syrlig mat och syrliga drycker.
Katetern kan utöver kosmetiskt men även
förorsaka irritation i näsan och svalget i någon
mån och göra det besvärligare att äta.
Annat som bör observeras
Undersökningsresultatet
behandlade läkaren.
får
du
av
den
Om du inte kan komma till undersökningen,
vänligen rapportera det så snart som möjligt till
din prövning ställe.
För en undersökningstid som varken utnyttjas
eller avbokas uppbär vi en avgift.
☐ Ta dina mediciner som vanligt.
Ta recept eller information av dina mediciner
med dig när du kommer till undersökningen.
Undersökning
Med hjälp av undersökningen utreds om
innehåll i magsäcken eventuellt kommer upp i
matstrupen och därtill anslutna symptom.
En tunn och böjlig kateter förs in via näsborren
i matstrupen. Katetern kopplas till den bärbara
Anvisningen i HUS-internet: www.hns-bilddiagnostik.fi > Information om undersökningar >
Träder i kraft: 28.03.2017
Språkversionerna: suomi, ruotsi, englanti
Undersökning: 6046 Pt-EsoZPa Esofaguksen pH:n ja impedanssin pitkäaikaisrekisteröinti