Hjärt-MR

advertisement
Hjärt-MR
______________________________________________________________
Med magnetkamerundersökning (MR) av hjärtat kan man med stor noggrannhet bestämma
hjärtats anatomi, hjärtrummens storlek och hur hjärtat pumpar. Vi kan också se om det finns
inflammationer eller skador på hjärtmuskeln. Vid magnetkameraundersökning används inte
röntgenstrålar. Undersökningen är smärtfri och ofarlig.
Förberedelser: Läs noga igenom och fyll så snart som möjligt i checklistan som medföljer
kallelsen angående MR-säkerhet. Om du svarar ja på någon av frågorna är det viktigt att du
genast ringer oss och meddelar det.
Så går undersökningen till: Du får ligga på en brits som förs in i en tunnel i en kamera. Vi
kommer att sätta en infart (stick i armen) för att vi under undersökningen ska kunna ge dig ett
kontrastmedel. Du kommer även att ha EKG kopplat på bröstet samt hörlurar för att kunna
kommunicera med personalen. Bildtagningen sker när du håller andan. Du kommer att få
andas in, andas ut och därefter hålla andan mellan 10 och 20 sekunder.
Undersökningstid: Undersökningen tar mellan en och två timmar och denna tid måste du
kunna ligga platt på rygg.
Resultat: Efter bildinsamling kommer noggranna mätningar att göras. Svaret skickas därefter
till den läkare som remitterat dig för MR-undersökningen till oss. Det tar cirka en vecka.
Download