Preliminärt program för pediatrisk IBD möte i Örebro 18

advertisement
Preliminärt program för pediatrisk IBD möte i Örebro 18-19 oktober 2012
Wilandersalen, M huset, USÖ
Torsdag 18/10
12:30
Registrering och välkommen
13:00
Inflammatorisk tarmsjukdom. Skillnad mellan ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Docent Åke Öst
13:45
Cancer screening. Docent Åke Öst
14:15
Förbättringskunskap inom IBD-vården. Presentation av en avhandling. Martin Rejler,
Jönköping
14:45
Kaffe
15:30
Does diet cause IBD? - the evidence so far. Andrew Hart, West Norwich Hospital
16:20
Epidemiologi. Föreläsare inte bestämt
19:30
Middag Margareta festvåning
Fredag 19/10
8:30
Behandling: Genomgång av ändrade punkter i Vårdprogrammet
Akut kolit och enteral nutrition bla Robert Saalman mfl
9:15
ESPGHANs och ECCOs consensus om Diagnostik och behandling vid pediatrisk UC. Ulrika
Fagerberg, Västerås
9:45
Kaffe
10:30
Portokriterier för diagnostik. Petter Malmborg, Stockholm
11:00
Azatioprin. Behandling, långtids uppföljning, biverkningar. Ulf Hindorf, Lund
11:50
Bristtillstånd D-Vitamin Pia Karlsland-Åkeson, Lund
12:20
Avslutning
Download