Arbetsgruppen för pediatrisk Inflammatorisk tarmsjukdom

advertisement
Arbetsgruppen för pediatrisk Inflammatorisk tarmsjukdom
Lokal: F 1-2, F-Huset våning 1, USÖ
OBS! PRELIMINÄRT PROGRAM
Torsdag 5 oktober 2006
13:00-13:15
Inledning
Eva Lindberg
13.15-14.00
Kapselendoskopi, push-enteroskopi, dubbelballong
enteroskopi+fallbeskrivning
Överläk. Ervin Toth, Dr Daniel Agardh, Malmö
14.00-14.45
MR enterografi
Docent Peter Leander, Malmö
14.45-15.15
Kaffe
15.15-16.30
Hur fungerar endoskopiverksamheten i landet
Mats Eriksson, Urban Myrdal, Eva Lindberg, m.fl.
16.30-17.00
Tarm rengöring inför koloskopi
Urban Myrdal, Västerås
17.00-17.30
Självkänsla och IBD. Helene Lindfred, Göteborg
17.30-18.00
F-Calprotectin kan det ersätta koloskopi?
19.00
Middag Margareta Festvåning
Drottninggatan 19
Fredag 6 oktober 2006
8.30-9.30
Gastropatologrond
Överläk. Sune Eriksson, Örebro
9.30-10.00
Kaffe
10.00-10.45
Behandling av akut skov. Vilken plats har TNFα antikroppar?
Prof. Gunnar Järnerot, Örebro
10.45-11.30
Bestämning av TPMT och tiopurinmetaboliter vid behandling
av IBD. Till vilken nytta? Prof. Curt Peterson, Linköping
11.30-12.15
Vårdprogrammet
12.15-12.30
Rapport ESPGHAN, mm
12.30Avslutande diskussion
Download