sjukdomar i nedre gastrointestinalkanalen

advertisement
SJUKDOMAR I NEDRE
GASTROINTESTINALKANALEN
Årets teman:
Funktionella tarmsjukdomar
Inflammatorisk tarmsjukdom
Kost och tarmsjukdom
Mikroskopisk kolit
Kolorektala polyper
Kolorektal cancer
Anorektala sjukdomar
28-30 november 2016
Sånga-Säby konferens, Stockholm/Ekerö
Vi har nöjet att bjuda in till den 26:e kursen:
Gastroenterologi i Fokus
SJUKDOMAR I NEDRE GASTROINTESTINALKANALEN
Syftet med kursen är att deltagarna på ett adekvat sätt
skall lära sig handlägga de vanligaste sjukdomstillstånden
i nedre gastrointestinalkanalen. Kursen ingår i en serie av
tre kurser där de två övriga behandlar sjukdomar i övre
gastrointestinalkanalen samt sjukdomar i lever, gallvägar och
pankreas. Kurserna ges en gång per år med rullande teman
enligt ovan. Kursen vänder sig i första hand till nyligen färdiga
specialister inom medicinsk gastroenterologi och kirurgi
samt ST-läkare i slutet av sin specialiseringsutbildning. Kursen
arrangeras av Svensk Gastroenterologisk Förening. Takeda,
Tillotts Pharma och Shire bidrar som sponsorer.
Kursen bedrivs i internatform och äger rum den
28-30 november på Sånga-Säby konferens utanför Stockholm.
Kursavgiften 6000 kr exkl moms täcker kostnader för kost,
logi, ev transfer till och från T-Centralen/Bromma flygplats
samt kursmaterial. Övriga resor till och från kursen bekostas
av deltagaren. Inbetalning av kursavgift görs mot faktura efter
bekräftad plats. Sista anmälningsdag är 31 augusti.
Anmälningsförfarande, se instruktioner på sista sidan.
Anmälda som gått tidigare kurser prioriteras deltagande,
därefter ”först till kvarn”-principen.
Välkommen!
MÅNDAG 28 NOVEMBER
12.00
LUNCH
13.00
Välkommen
13.15
FUNKTIONELL TARMSJUKDOM: TEORI
Patofysiologiska mekanismer
Diagnostik
Behandling
Jonas Halfvarson & Magnus Simrén
Susanna Walter, Hans Törnblom & Magnus Simrén
Susanna Walter, Hans Törnblom & Magnus Simrén
Susanna Walter, Hans Törnblom & Magnus Simrén
14.45
KAFFE
15.15
SOTA: Kost och tarmsjukdom
Stine Störsrud
15.45
Företagsföreläsning 1
TBD
16.00
FUNKTIONELL TARMSJUKDOM: PRAKTIK - Falldiskussioner (20 min/grupp)
1. Differentialdiagnostisk approach vid misstänkt funktionell tarmsjukdom
2. Behandling av patienter med svåra, terapirefraktära funktionella tarmsymtom
3. Kronisk förstoppning
4. Kostråd vid IBS
Magnus Simrén
Hans Törnblom
Susanna Walter
Stine Störsrud
17.3018.00
Quiz
Jonas Halfvarson & Magnus Simrén
19.30
MIDDAG
TISDAG 29 NOVEMBER
08.00
IBD: ÖVERSIKTSFÖRELÄSNINGAR
Patofysiologi vid IBD
Medicinsk behandling vid IBD
Klinisk, biokemisk och endoskopisk monitorering av patienter med IBD
Marie Carlson
Michael Eberhardson
Hans Strid
09.30
KAFFE
10.00
IBD: HANDLÄGGNINGSSTRATEGIER - Gruppdiskussioner (30 min/grupp; 1 grupp efter lunch):
1. Akut skov av ulcerös kolit
Hans Strid & Wilhelm Graf
2. Underhållsbehandling av ulcerös kolit
Henrik Hjortswang
3. Surveillance och cancer vid IBD
Jan Björk
4. Behandling av luminal, inflammatorisk Crohn's sjukdom
Marie Carlson
11.4513.00
LUNCH
TISDAG 29 NOVEMBER (forts.)
13.30
Återsamling med take home messages
Jonas Halfvarson
14.00
SOTA: Läkemedelsbehandling av IBD vid graviditet och amning
Jan Marsal
14.30
Företagsföreläsning 2
TBD
14.45
KAFFE
15.15
MULTIDISCIPLINÄR KONFERENS: DEN KOMPLICERADE IBD PATIENTEN
1. Strikturerande sjukdom
2. Penetrerande sjukdom
3. Post-op behandling
4. Perianal sjukdom
19.30
Jonas Halfvarson, Henrik Hjortswang & Tom Öresland
MIDDAG
ONSDAG 30 NOVEMBER
08.00
SOTA: Mikroskopisk kolit
08.30
POLYPER, DYSPLASI OCH KOLOREKTAL CANCER
Andreas Munch
Polyper och Polypos
Kolorektal screening
Jan Björk
Anna Martling
09.30
KAFFE
10.00
Modern behandling av kolorektal cancer
Anna Martling
10.30
Företagsföreläsning 3
TBD
10.45
ANOREKTALA SJUKDOMAR
Fekal inkontinens: Orsaker, utredning, och medicinsk och kirurgisk behandling Wilhelm Graf & Susanna Walter
Vanliga anorektala sjukdomstillstånd
Tom Öresland
Uppsummering och avslut
Jonas Halfvarson & Magnus Simrén
12.45
LUNCH
13.45
Avfärd mot T-centralen/Bromma flygplats
Kursledare
Föreläsare
Föreläsare
Magnus Simrén
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Wilhelm Graf
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Hans Strid
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Jonas Halfvarson
Universitetssjukhuset Örebro
Henrik Hjortswang
Linköpings universitetssjukhus
Stina Störsrud
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Föreläsare
Jan Marsal
Skånes universitetssjukhus, Lund
Hans Törnblom
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Jan Björk
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Anna Martling
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Susanna Walter
Linköpings universitetssjukhus
Marie Carlson
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Andreas Munch
Linköpings universitetssjukhus
Tom Öresland
Akershus Universitetssykehus, Oslo
Michael Eberhardson
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG
Anmälan görs via Svensk gastroenterologisk förenings hemsida www.svenskgastroenterologi.se , under fliken ”Kurser/kongresser”.
Klicka på länken ”Klicka här för att anmäla dig”, som ligger i anslutning till annonsen för GiF och följ sen instruktionerna. Slutgiltigt
besked om plats på kursen meddelas per mail i september.
För mer infomration om kursen vänligen kontakta: MCI Nordics, [email protected] alt. 08-5465 1500
Arrangör
Sponsorer
Download